33 години в ЦПЗ

„Можеш да се сбогуваш по много начини.
Най-добрият е като запазиш спомен за всичко добро, което си дал и получил, и бъдеш горд, че си бил част от това.
Така се сбогува воинът.“

Карлос Кастанеда

 

За мен беше чест и привилегия да бъда част от екипа на това уникално лечебно заведение, в продължение на 33  от неговите 65 години, независимо от това, което се случи през ноември 2015 г.

През тези 33 г съм работила в почти всички звена и на всички нива на лечебното заведение:

 • Районен психиатър 1982 – 1987 г

 • Нач.алник на Кабинет неврози и психотерапия 1987 – 2003 г.

 • Началник на Спешно психиатрично отделение 2003 -2010

 • Началник на Отделение с Висока Степен на Сигурност 2005 – 2011

 • Управител 2011 – 2016

  Какво  направихме в тези 33 години:

  1982 г – районен психиатър на ІІ район

  Дойдох в това лечебно заведение в 1982 г, което беше тогава на ул. Искър 59, като току що омъжена, върнала се от разпределение в психодиспансера във Враца, и като районен психиатър лекувах болните от ІІ район на столицата. С една изключително добра медицинската сестра Марияна и линейката обикаляхме и ги посещавахме и в домовете им.

  1987 г –Нач.алник на Кабинет неврози и психотерапия

 • След връщането ми от майчинство поех кабинет “Неврози и психотерапия” – Помещението му се използваше нощем и от дежурния лекар, спомням си, усилията, които положих, за да бъде премахната стената в него, зад която беше кушетката, за да имаме и оборудваме едно пространство, в което можеше да се провеждат сесии по индивидуална и фамилна психотерапия, арт терапия. В помещението на дневния стационар провеждах първите психотерапевтични групи, прилагах току що наученото за психадрамата.

  2003 г – след конкурс поех отговорността на  Началник на Консултативно Неотложно Отделение (КНО)

 •  създадохме първата електронна регистрационна система,
 •  разработихме и  приложихме програмата Мобилна психиатрия за кризисни интервенции в дома на болния
 • Въведохме видеонаблюдението, стандарта за телефонно интервю, паник бутоните, разделихме и оборудвахме стаята за наблюдение съответно на стандарта стаята за Вземане на Мерки за Временно Физическо Ограничаване.
 • 2005 г. инициирахме и  създадохме ОВСС

 • Работихме, работата беше тежка и отговорна, със ст.м.с. Янева изградихме добър екип и всяка година отпразнувахме рождения ден на отделението
 • 17.02.06 – І рожден ден на ОВСС
 •  
 •  
 • 17.02.07 – ІІ рожден ден на ОВСС
 •  

18.02.09 – ІV рожден ден на ОВСС

22.02.10 – V рожден ден на ОВСС

 

28.02.11 – VІ рожден ден на ОВСС

 

20.02.12 – VІІ рожден ден на ОВСС

 

04.03.13–VІІІ рожден ден на ОВСС

2011 – 2016 г. –След конкурси поех отговорността на управител на ЦПЗ проф. Н. Шипковонски

Отпразнувахме Х рожден ден на ОВСС

Отпразнувахме и 60 рожден ден на ЦПЗ

22.10.11. – 60 години ЦПЗ “проф. Н. Шипковенски

   

Увеличихме  броя на леглата и местата за хоспитализация от 40 на 95, 

Открихме Отделение за Детско – юношеско психично здраве с дневен стационар, 

Възстановихме статута на отделение на Спешното звено, който му беше отнет през 2010г, въпреки активната ми съпротива

 От 2012г. до септември 2015г. ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” бе партньор в три Европейски проекта:

HORGANIC, финансиран с подкрепата на Програма “Учене през целия живот”, “Grundtvig”, подпрограма от Европейската комисия,

TranSpase, финансиран от програма DAPHNE на дирекцията по Правосъдие на Европейската общност и

Peer2Peer по програма Леонардо да Винчи – учене през целия живот –„Път за възстановяване на хора с психични разстройства, чрез взаимна подкрепа”

Те приключиха с изработени от нас и апробирани:

„Методология за работа с деца с психични разстройства, жертви на насилие”

„Методология за тренинг в социални умения на хора с психични разстройства, включени в програма за обучение в градинарство”, преведени на 5 европейски езика.

Норвежкият проект

Разработихме проект „Психично здраве за социално включване”, с който кандидатствахме по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве”, финансирана от НФМ и ФМЕИП 2009 – 2014г., който бе одобрен, и на 14.09.2015г. подписах договор за безвъзмездна финансова помощ в размер на 219 268.10 евро.

Изпълнихми всички дейности, проведохме и предвидените обучения в реновираната и оборудвана по проукта зала:

 

Финализирахме дейността по проекта и я отчетохме в заключителна конференция:

Сбогувахме се с цветя на чаша вино

                  

 

Благодаря на почтените хора в екипа на ЦПЗ за тези 33 години заедно!!!

За мен беше чест да работя с вас!

 • линк с блога „Право на отговор“
 • ЗЗ години заедно –  презентация Сбогуване с ЦПЗ