Програма "Бизнес консултиране и екипно водене с действени методи"

Обучителна програма от 6 тридневни присъствени семинара

водещ: Ирина Стефанеску, Румъния

Осигурен е превод на български

Тази програма се фокусира върху работата с организации - независимо дали са частни, публични или неправителствени.

Прледназначена е за интересуващи се от и практикуващи Организационна психология, запознати с психодрама и действените методи.

Теми за Програма за бизнес консултиране и екипно водене с действени методи:

1. „Идентифициране и адресиране на организационните нужди: семинар за анализ на нуждите, диагностика и сключване на договори“ – 08 - 10 септември 2023 г

2. „Изграждане на доверие и по-силни екипи в един непредсказуем свят: Стратегии и инструменти за създаване на по-здрави взаимоотношения, за подобряване на екипната динамика и ефективност“ - 08 - 10 декември 2023 г

3. „Увеличаване на ефективността чрез яснота и гъвкавост на ролите: семинар за разработване на стабилен репертоар от роли“ - 08 - 10 март 2024г.

4. „От конфликт към връзка: Превръщане на нездравословния конфликт в положителни резултати чрез ефективно управление на конфликти“ - 07 - 09 юни 2024г.

5. „Иницииране на проекти и рационализиране на процесите: Семинар за стратегии за успешно управление на проекти и непрекъснато подобрение“ - 11 - 13 октомври 2024г. 

6. „Лидерство с въздействие: семинар за развиване на ефективни лидерски умения и практики“

Семинарите съдържат предоставяне на теоретична информация, практическа демонстрация и практикуване на участниците.
Препоръчително е участието във всичките 6 семинара. Заявилите участие във всички семинари ще имат предимство при регистриране за следващите семинари. Местата са ограничени.

Ако присъствате на всичките 6 модула от програмата, ще получите 120 лв. отстъпка от последното плащане (за 6-ти модул), следователно ще платите 130 лв. за ранно записване или 150 лв. за редовна цена. Равностойно на това, да сте платили с 20 лв. по-малко за всеки от 6-те семинара.
Таксата се внася само след получаване на потвърждаване на участието по еmail.