Плейбек театър Орфеус

Какво е Плейбек театър

Плейбек театърът е оригинална форма на импровизационен театър, основана през 70 -те години на ХХ век от Джонатан Фокс и Джо Салас, продължение на Театъра на спонтанността на Джейкъб Леви Морено.

В него зрителите споделят свои чувства и преживявания, разказват реални истории от живота си, които актьорите заедно с музиканта пресъздават на сцената. Извикването за живот на история или събитие от миналото, претворяването им на сцената  посредством различни метафори, мимика, движения, думи или звуци, и музикален съпровод, от страна на трупата,  има потенциала да даде на наблюдаващите го нов поглед към конкретната история или събитие. Това може да им помогне както за формиране на нов подход към споделеното, така и за пренареждане на настоящето.

Символичното или реалистичното пресъздаване на историята, чута от актьорите и музиканта, и “върната обратно” на разказвача, случващо се в атмосфера на откритост и добронамереност, няма терапевтична цел в тесния смисъл на това понятие, но има елементи на терапевтичен ефект, по-осезаеми от тези в традиционния театър. Преживяването по време на представлението, дори и да не постигне терапевтична промяна, носи шанса за достигане на мотивация за промяна.

Повече за това какво е Плебек театър можете да видите и чуете тук:

ВИДЕО

 

ЗАПИС