Подготвително ниво

Подготвително ниво = Група за личностно развитие / Група за собствен опит с психодрама / Група за развитие на личностовия потенциал

Групата е предназначена за професионалисти в сферата на помагащите професии, както и за всеки, който желае да развива своя личностов потенциал.

Участието в такава група предоставя възможност за задълбочено себепознание и себерефлексия, развитие и усъвършенстване на собствената личност и  на взаимоотношенията си с другите, придобиване на опит за работа в група. Участниците имат възможност да изследват своите силни и слаби страни, както и вътрешния си баланс между независимост и способност за свързване, жертвоготовност за другите и грижа за себе си, емоционалност и рационалност, автономност и заедност. В тази група всъщност може да започне или да се катализира процесът на личностово израстване, съзряване, развитие и усъвършенстване на личностовия потенциал, което продължава през целия живот

Активната работа в такава група е необходим предварителен етап за включване в обучение по психодрама.

Това не е терапевтична група, тъй като няма терапевтични цели, но участниците в нея работят със собствените си преживявания. Развиват се комуникативни умения, необходими в помагащите професии, умения за даване и приемане на позитивна и на негативна обратна връзка, сътрудничество и конструктивна конфронтация, баланс между емпатия и асъртивност.

Основен метод на работата е психодрамата.

Работи се в затворена група от 8-15 участника.

Продължителност на групата: 200 работни часа (по 45 минути), разпределени в 10 работни уикенда по 20 часа (един уикенд месечно).

Включването в групата става след входно интервю, което се провежда след уговорка за датата и часа по телефона.

Работно време на групата – събота и неделя от 9 до 18:10.

Сертификат за участие се издава на завършилите целия курс.