Обучителни програми

Психодрама център Орфеус е създаден през 1993 г. в гр. София, от д-р Гълъбина Тарашоева, с активната подкрепа на проф. Дейвид Киппър от Чикаго и съдействието на Даниела Керина.

Психодрама център Орфеус, е първият български институт, изработил своя програма за пълния курс на обучение на психодрама-водещи. Тази програма е изработена след запознаване с програмите на Институтите по психодрама, членуващи в Международната асоциация по групова психотерапия (IАGP) и във Федерацията на Европейските психодрама тренинг организации (FEPTO). В годините тя претърпява развитие, съответно на промените в  изискванията за минималните стандарти на FEPTO, Българското дружество по психодрама и групова терапия (БДПГТ), Европейската асоциация по психотерапия (ЕАП) и Българската асоциация по психотерапия (БАП).

Директорът на Психодрама център Орфеус, д-р Гълъбина Тарашоева, е един от съоснователите на FEPTO през 1996 г, и Орфеус е институционален член на Федерацията от март 1998 г. Членуващите във Федерацията Психодрама Тренинг Организации взаимно признават и приемат дипломите си, преподавателите си и студентите си.

Обучителната програма на Психодрама център Орфеус е първата българска обучителна програма по психодрама, приета е от FEPTO, и послужи за модел на следващи обучителни програми у нас.

Програма за обучение по Класическа психодрама
Съответно на нивата на обучение по психодрама са изработени програмите за:

Други програми: