За метода

Психодрамата като метод за терапия на психотично болни е създадена и се е прилагала от Д-р Джейкъб Леви Морено в неговия санаториум в Бийкън, щата Ню Йорк, където е работил както във фамилен, така и в групов и в индивидуален формат с тези болни. Там, заедно с пациента Морено настанявал и неговия брачен партньор или родител, а когато се налага и други значими фигури от социалния атом на пациента, и те участвали във фамилните сесии заедно с него.

Освен това, пациентите, а понякога и близките им участвали в груповите сесии. В санаториума също така живеят и обучаващите се в психодрама студенти на Морено, които участвали в терапевтичните сесии като професионални помощни Азове.

Както Зерка Морено обича да казва, психодрамата е мощен инструмент.
Подобно на остър скалпел в ръцете на добър хирург, с този инструмент могат да бъдат облекчени страданията на много пациенти. Но ако този инструмент попадне в ръцете на неопитен или недобронамерен човек, той може да е много опасен.

Затова е много важно психодраматичният метод да бъде използван само от специално обучени професионалисти, преминали пълния цикъл на обучение – собствен преживелищен опит с психодрама, теория и собствена практика под супервизия.

Българската асоциация по психотерапия (БАП), член на Европейската асоциация по психотерапия (ЕАП) (European Association for Psychotherapy), е Национална организация присъждаща Европейско удостоверение по психотерапия (ЕУП). БАП е изградила регистър на правоспособните психотерапевти на базата на стандарти за обучение и практикуване, съответни на тези на ЕАП. Този регистър на правоспособните психотерапевти е достъпен за всеки интересуващ се – може да бъде намерен в сайта на БАП. Ако търсите правоспособен психотерапевт, освен в сайтовете за реклама, можете да проверите и в този регистър.

Не по-малко важни са спазването на етичните норми, търсенето на супервизия при затруднения и принадлежността към професионална общност. Членуващите в БАП психотерапевти са обвързани със спазване на етичен кодекс.

Поради това, че преживелищният свят на психотерапевта е също терапевтичен инструмент, той трябва да полага специални грижи за поддържането му в добра форма. Постига се чрез супервизия, групи за помощ на помагащите, взаимна интервизия, балинт групи, сесии за дебрифинг.

Не случайно съществуват и определени изисквания към личността на бъдещия психодраматист, описани в съответните обучителни програми. Практикуването на психодрама може да носи на терапевта много положителни емоции и удовлетвореност, но често може да бъде изключително натоварваща и изтощителна работа.

И нека не забравяме, че в края на живота си Морено е пожелал да бъде запомнен като човекът, който внесе смеха в психотерапията.