Публикации

на български език

 1. Гълъбина Тарашоева, Веселка Христова, Красимира Марчева и др. – Ранна диагностика на МДП – на обединена сесия на студенти и млади научни работници – на 11-ти Републикански преглед на ТНТМ, май 1980 г., работа като кръжочник по психиатрия.

 2. Александър Маринов, Гълъбина Тарашоева и др. – Лонетил като дневен транквилизатор – Втора научно-практическа сесия на младите научни работници, гр. Казанлък – 27 април 1981 г. (наградена).

 3. Проф. Кирил Киров, проф. Кирил Миленков, Гълъбина Тарашоева, Веселка Христова и др. – Трудности и грешки при ранната диагноза на МДП – в Бюлетин на НИНПН – 1982г.

 4. Проф. Кирил Киров, проф. Кирил Миленков, Гълъбина Тарашоева, Веселка Христова и др. – Трудности и грешки при ранната диагноза на МДП в Проблеми на неврологията, психиатрията и неврохирургията, том 10 -1982 г.

 5. Филип Лазаров, Давид Йерохам, Гълъбина Тарашоева и др. Проучване на възможностите за ранно откриване на алкохолизъм със скриннингови методи в списание Неврология, психиатрия и неврохирургия, бр.1 – 1982 г.

 6. Александър Маринов, Гълъбина ТарашоеваПодбор на пациентите за групова психотерапия – представена на втората национална конференция по психотерапия, гр. Раднево – 14-15 май 1982 г.

 7. Филип Димитров, Александър Маринов, Гълъбина Тарашоева и др. – Колегиумът по психотерапия в Първа психиатрична клиника – представена на втората национална конференция по психотерапия, гр. Раднево – 14-15 май 1982 г.

 8. Александър Маринов, Гълъбина ТарашоеваПодбор на пациентите за групова психотерапия – в Бюлетин №3 на НИНПН – 1982 г.

 9. Филип Димитров, Александър Маринов, Гълъбина Тарашоева и др. – Колегиумът по психотерапия в Първа психиатрична клиника – в Бюлетин №3 на НИНПН – 1982 г

 10. Александър Маринов, Гълъбина ТарашоеваГрупово-психотерапевтичният маратон – Трета национална конференция по медицинска психология и психотерапия – 22-23 октомври 1983 г.

 11. Филип Димитров, Александър Маринов, Гълъбина Тарашоева, Жени Георгиева, Румен Георгиев и др. Катамнезно проследяване на участниците в дълговременни психотерапевтични групи през периода 1977-1983 г. от гледна точка на поведението при боледуване – Трета национална конференция по медицинска психология и психотерапия – 22-23 октомври 1983г.

 12. Александър Маринов, Гълъбина Тарашоева Групово-психотерапевтичният маратон – в Бюлетин №3 на НИНПН – 1984 г.

 13. Филип Димитров, Александър Маринов, Гълъбина Тарашоева, Жени Георгиева, Румен Георгиев и др. Катамнезно проследяване на участниците в дълговременни психотерапевтични групи през периода 1977-1983 г. от гледна точка на поведението при боледуване – в Бюлетин №3 на НИНПН – 1984 г.

 14. Александър Маринов, Гълъбина Тарашоева Групова психотерапия на пациенти с шизофрения – Втори конгрес на психиатрите от социалистическите страни, Варна – 24-26 април 1987 г.

 15. Александър Маринов, Гълъбина ТарашоеваФази и динамика на груповия процес при шизофренно болни, – Научно-практическа среща-конкурс на младите психиатри, Раднево – 20-21 май 1988 г. (трета награда)

 16. Александър Маринов, Гълъбина ТарашоеваОриентири във фамилната терапия, Научно-практическа среща на младите психиатри, Раднево – 1989 г.

 17. Веселка Христова, Гълъбина Тарашоева и Александър Ангелов – Психодрама – елементи и техники – уъркшоп на Втора конференция на БПА, София – 08 май 1993 г.

 18. Гълъбина Тарашоева – Ролеви репертоар – уъркшоп, Трета конференция на БПА, Раднево – 1994 г.

 19. Гълъбина Тарашоева – Помощ на помагащите – уъркшоп – Семинар на БАППК – София, 1995 г.

 20. Гълъбина Тарашоева – Емоционалната памет – приятел или враг в изпълнителските изкуства? – уъркшоп по време на семинар Настоящето като трансмисия на памет от минало към бъдеще на Лятната Академия за Изпълнителски изкуства, Бистрица – 1997г.

 21. Гълъбина Тарашоева – Психодраматичната сцена – място за среща на миналото и бъдещето – уъркшоп по време на семинара Настоящето като трансмисия на памет от минало към бъдеще на Лятната Академия за Изпълнителски изкуства, Бистрица – 1998г.

 22. Гълъбина Тарашоева – Представяне на Психодрамата в България на пленарна сесия на работна група Психотерапия – 8-ма конференция на БПА, София – 1999г.

 23. Гълъбина Тарашоева – Отвъд Депресията – уъркшоп на Първата конференция на Колегиум Частна психиатрия, Варна – 2000 г.

 24. Гълъбина Тарашоева – Ролеви репертоар на частнопрактикуващия психиатър – уъркшоп на Първата конференция на Колегиум Частна психиатрия, Варна – 2000 г.

 25. Гълъбина Тарашоева – Психотерапията в търсене на своята идентичност – уводна статия на Бюлетин на БПА, бр. 1 – 2000 – специализиран брой за психотерапия.

 26. Гълъбина Тарашоева – Психодрама и групова психотерапия – кратко представяне в Бюлетин на БПА, бр. 1 – 2000 – специализиран брой за психотерапия.

 27. Гълъбина Тарашоева – Мотивация за промяна – статия в списание Психично Здраве, бр1 – 2000 г.

 28. Гълъбина Тарашоева – Реформата, реформаторите и реформираните – уъркшоп на Деветата конференция на БПА, София – 2000 г.

 29. Гълъбина Тарашоева, Димо Станчев – Добрата практика в психотерапията – приложимост на понятието и възможности за изработване на стандарти – панелна дискусия на Деветата конференция на БПА, София – 2000 г.

 30. Гълъбина Тарашоева, Биляна Мечкунова – Работа със съпротиви в терапията на психично болни, – уъркшоп на Втората национална конферренция с международно участие на Колегиум Частна психиагрия, Кърджали – 2001 г.

 31. Гълъбина Тарашоева, Димо Станчев, Биляна Мечкунова – Стандарти за обучение по психотерапия – панелна сесия на Десетата годишна конференция на БПА, Варна – 2001 г.

 32. Гълъбина Тарашоева – Психодраматичен метод за разрешаване на конфлиикти – уъркшоп на Десетата годишна конференция на БПА, Варна – 2001 г.

 33. Гълъбина Тарашоева, Никола Атанасов – Европейско удостоверение за психотерапия. Регистър на правоспособните психотерапевти в България. БАППК – акредитираща организация, дискусия на Третата Национална конферренция с международно участие на Колегиум Частна психиатрия, Боровец – 2002 г.

 34. Йорг Бурмайстер от Швейцария, Гълъбина Тарашоева, Димо Станчев и Никола Атанасов – Продължаващото обучение по психотерапия – панелна дискусия по време на 11-та годишна конференция на БПА, Велико Търново – 2002 г.

 35. Гълъбина Тарашоева – Психодраматична работа за разрешаване на конфликти – уъркшоп по време на 11-та годишна конференция на БПА, Велико Търново – 2002 г.

 36. Гълъбина Тарашоева, – Психодраматично-психодинамична групова терапия в психиатрията. Терапевтични фактори и терапевтични инструменти – презентация на 12-та годишна конференция на БПА, Варна -2003 г.

 37. Гълъбина Тарашоева, Любомир Живков – Модел на Спешна психиатрична помощ – презентация на Четвъртата годишна конференция на Колегиум Частна психиатрия, Пловдив – 2004 г.

 38. Гълъбина Тарашоева, Любомир Живков – Модел за спешна психиатрия – 13-та годишна конференция на БПА, Кърджали – 2004 г.

 39. Гълъбина Тарашоева – Психодрама техники в психиатричната практика – презентация и уъркшоп на 14-та годишна конференция на БПА, Плевен – 2005 г.

 40. Гълъбина Тарашоева – Регулация на психотерапията в медицината – панелна дискусия на 14-та годишна конференция на БПА, Плевен – 2005 г.

 41. Гълъбина Тарашоева, Петра Маринова – Психотерапията в контекста на невропластичността – Дунавски симпозиум по психиатрия, Варна – 2006г.

 42. Гълъбина Тарашоева – История на психодрамата в България – презентация на Първата конференция на Българското Дружество по Психодрама и Групова Терапия (БДПГТ), София – 2007 г.

 43. Гълъбина Тарашоева, Петра Маринова – Невропластичност и Психодрама, презентация на Първата конференция на БДПГТ, София – 2007 г.

 44. Гълъбина Тарашоева – Пресънувай съня си – психодраматична работа със сънища – уъркшоп на Първата конференция на БДПГТ, София – 2007 г.

 45. доц. Никола Атанасов, Димо Станчев, Гълъбина Тарашоева – Психотерапията като професия Публикувано от БАП на 27.01.2007 г. в раздел Публикации http://www.psychotherapy-bg.org/?cat=38

 46. Гълъбина Тарашоева, Катерина Илиева – Орфеус и Дионисий – невъзможната хармония – уъркшоп – Трета национална конференция по психотерапия, София – 2008 г.

 47. Гълъбина Тарашоева, Катерина Илиева – Орфеус и Дионисий – невъзможната хармония – представяне на модел за работа с митове, за разрешаване на конфликти – Втора конференция на БДПГТ, София – 2009 г.

 48. Гълъбина Тарашоева, Катерина Илиева – Терапевтични фактори в психодрамата – наблюдение и анализ на работата в групи в Психодрама център Орфеус – Втора конференция на БДПГТ, София – 2009 г.

 49. Гълъбина Тарашоева – Комуникационни умения и стил на справяне с конфликти в психиатричната практика – проучване, представено на Деветата конференция на Колегиум Частна Психиатрия, София – 2009 г.

 50. Гълъбина Тарашоева, Мария Горинова, Теодора Николова, – „Проучване на ефективност на и терапевтични фактори при психодрама терапията при тревожни и депресивни разстройства” – структурирана дискусия по време на 11-та годишна конференция на Колегиум Частна психиатрия с международно участие – 30.09 – 01.10.11 в София

 51. Гълъбина Тарашоева, Мария Горинова, Теодора Николова – Проучване на ефективност на психодрама терапия при болни с тревожни и депресивни разстройства – структурирана дискусия по време на първия психодрама фестивал, проведен в Пловдив – 20 – 22.01.12.

 52. Гълъбина Тарашоева, Мая Костадинова, Ангел Томов, Райна Маркова – „TranSpace – пространство за преход от страх към увереност”- Национална конференция по проект TranSpace – в София, 11.2014 г.

 53. Гълъбина Тарашоева, Мая Костадинова, Ангел Томов, Райна Маркова – „TranSpace – пространство за преход от страх към увереност”-– VІ Национална конференция по психотерапия – „Предизвикателствата на личностовата проблематика – концептуализация и терапевтични подходи” – 21–23.11.14 в София

 54. Гълъбина Тарашоева, Валерия Бончева, Мария Тодорова – „Информационна система за работа в ЦПЗ ”проф. Н. Шипковенски” ЕООД”

 55. Гълъбина Тарашоева, Мая Костадинова, Ангел Томов, Райна Маркова – «БУЛИНГ сред децата и безсилни ли са възрастните? TranSpace – Проект за ненасилствено разрешаване на конфликти” – Четвъртия Психодрама фестивал – Пловдив – 05-08.02.15

 56. Гълъбина Тарашоева, Петър Николов – „Одисея 3015” – Четвъртия Психодрама фестивал – Пловдив – 05-08.02.15

 57. Гълъбина Тарашоева, Мая Костадинова, Ангел Томов, Райна Маркова – „Какво научихме от децата, участващи в Европейския проект TranSpace?” – Национална конференция „Координиран отговор за превенция на насилие и пренебрегване на деца” (Факултет Обществено Здраве и спорт”, Югозападен Университет, Благоевград) – в София – 03.04.15

 58. Тарашоева Г. П., Христов А. Т. – „Терапевтични фактори при Психодрама терапия в група пациенти с тревожни разстройства – първи наблюдения“ – конференция на Колегиум частна психиатрия и СУ – „Новини от лечебното изкуство”- в София, 23 – 24.04.15

 59. Гълъбина Тарашоева, Hartmut Haendeler, Roland Roehner and Gesa Schiller, Germany (CJD Frechen) – Обучение на хора с увреждания за професионална реализация – Учебни пространства за градинарство и озеленяване

 60. Гълъбина Тарашоева – „За Нашия Берннхард – с признателност”, Конференция – „Да запазим връзката – история на душата” – в чест на Бернхард Ахтерберг, 18 – 20.09.15 във Велико Търново

 61. Гълъбина Тарашоева – „Драмата на Българската Психодрама – Социодраматична работилница”, Конференция – „Да запазим връзката – история на душата” – в чест на Бернхард Ахтерберг, 18 – 20.09.15 във Велико Търново

 62. Гълъбина Тарашоева, Райна Немцова – „Приложение на Психодрама за тренинг на социални умения при хора с психични разстройства – Представяне на резултати от Европейски проект HORGANIC”, Конференция – „Да запазим връзката – история на душата” – в чест на Бернхард Ахтерберг, 18 – 20.09.15 във Велико Търново

 63. Гълъбина Тарашоева – „Спонтанност и тревожност – промени при Психодрама терапия на пациенти с паническо разстройство” Конференция – „Да запазим връзката – история на душата” – в чест на Бернхард Ахтерберг, 18 – 20.09.15 във Велико Търново

 64. Гълъбина Тарашоева – Ефективност на психодрама при лечение на пациенти с тревожни разстройства – предварителни резултати, XXIII Конференция на Българската Психиатрична асоциация, „Психиатрия, психосоматика и медицинска психология“ 2- 4.10.2015 в гр. Пловдив

 65. Гълъбина Тарашоева, Ангел Томов, Райна Немцова – „Терапевтичният процес при психодрама терапия на болни с паническо разстройство”, VІI Национална конференция по психотерапия „Терапевтичната ни практика” 17-18. 10.15 гр. София

 66. Гълъбина Тарашоева – «Корени и крила” – обща сесия – Пети Психодрама Фестивал, Пловдив – 04 – 07.02.16

 67. Гълъбина Тарашоева, Даниела Тахирова, Мила Цалова, Зорница Стоянова – „Психодрама с деца по метода на Alfons Aichinger и Walter Hall – групова игра, диагностика, интервенци”- Пети Психодрама Фестивал, Пловдив – 04 – 07.02.16

 1. Гълъбина Тарашоева – Спонтанност и ролята й в здраве и болест. Можем ли да я измерваме, развиваме, тренираме? Пети Психодрама Фестивал, Пловдив – 04 – 07.02.16

 2. Гълъбина Тарашоева – Терапевтичната спирала при лечение на паническо разстройство с психодрама – Конференция на Колегиум Частна психиатрия, 20 – 21.05.16

 3. Гълъбина Тарашоева, Петра Маринова, Христо Кожухаров – Предимства при паралелно лечение с психодрама и фармакотерапия при паническо разстройствоІІ муждународна конференция по клинична психология, 06-09.10.16

 4. Гълъбина Тарашоева, Петра Маринова-ДжамбазоваПроцес и съдържание в психодрамата – проследяване при случай на пациент с паническо разстройство, на VІI Национална конференция по психотерапия – Идентичност и различия – 15-16.10.2016

 5. Гълъбина Тарашоева, Петра Маринова-Джамбазова, Христо Кожухаров – Повече спонтанност – по-малко тревожност и повече благополучие – XXIV Конференция на Българската Психиатрична асоциация – „Психиатрия на 21 век – от теорията към практиката“ , 04- 06.11.2016г

 6. Гълъбина Тарашоева, Мила Цалова – Даровете от кого, за кого – на Юбилейната национална конференция на БДПГТ- „Даровете на психодрамата – 25 години приложение на метода“, 11-13.11.2016

 7. Гълъбина Тарашоева – Зората на психодрамата в България – на Юбилейната национална конференция на БДПГТ- „Даровете на психодрамата – 25 години приложение на метода“, 11-13.11. 2016

 8. Гълъбина Тарашоева, Петра Маринова-Джамбазова„Можем ли да докажем ефективността на психотерапията в проучвания? А искаме ли?” – на ІХ Национална конференция по психотерапия „Субектите в психотерапията”, 14-15 октомври 2017г., гр. София “СУБЕКТИТЕ В ПСИХОТЕРАПИЯТА” – сборник

 9. Гълъбина Тарашоева – „Религията на Енкаунтера, Говорящият вестник и раждането на психодрамата на сцената на обществено-политическия и културен живот в реалността на Виена“- лекция на IV Национална Конференция на БДПГТ Психодрама: сцена и реалност“.

 10. Гълъбина Тарашоева, Петра Маринова–Джамбазова – „Нови перспективи при лечение на паническо разстройство – как психодрамата може да подобри резултатите?”- на ХХVІ конференция по Психиатрия на Българската психиатрична асоциация – „Българската психиатрия – пред нови предизвикателства и нови перспективи”- 12- 14 октомври 2018г., в гр. Правец.

 11. Гълъбина Тарашоева, Емил Димитров – „Психодрама и арт-терапия за болни със зависимост от алкохол” – на ХХVІ конференция по Психиатрия на Българската психиатрична асоциация – „Българската психиатрия – пред нови предизвикателства и нови перспективи”- 12- 14 октомври 2018г., в гр. Правец.

 12. Гълъбина Тарашоева, Петра Маринова–Джамбазова – „Мощта на психодраматичната сцена – пространство за правене, отменяне и правене отново на липсващото“, конференция на БАП в София - Х КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ „РАБОТА С ЛИПСВАЩОТО“ 21-23.02.20

 13. Гълъбина Тарашоева, „Магия ли е психодрамата“ конференция на БАП в София - Х КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ „РАБОТА С ЛИПСВАЩОТО“ 21-23.02.20

 14. Гълъбина Тарашоева, -„Постскриптум“, конференция на БАП в София - Х КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ „РАБОТА С ЛИПСВАЩОТО“ 21-23.02.20

 15.  
 16.  

на руски език

 1. Александър Маринов, Гълъбина ТарашоеваГрупповая психотерапия больньх шизофренией – II конгресс по психиатрии социалистических стран, Варна – 24-26 апреля 1987 г.

на английски език

 1. Alexander Marinov, Galabina Tarashoeva – Family patterns in neurological disabled persons, presented at the International Congress on Family Therapy “The patterns which connect”, Prague – May 1987, Abstracts – p.156

 2. Alexander Marinov, Galabina Tarashoeva – Living in two houses (Family pattern and hospitalization), presented at the 8-th Congress of the European Society of Child and Adolescent Psychiatry, Varna – Sept. 1987, Abstracts – p.107

 3. Alexander Marinov, Galabina Tarashoeva – Micro social function of the symptom, – 6-th International symposium of psychotherapists from socialist countries, Sofia – 28-30 October 1988, Abstracts – p.84

 4. Alexander Marinov, Galabina Tarashoeva – Keys for interventions in family therapy, presented at the 2-nd Bridging Conference between Eastern and Western Countries, Budapest – July 1989, Abstracts – p.37

 5. Alexander Marinov, Galabina Tarashoeva – Topics of psychotherapy of schizophrenia, presented at the 10-th International Congress of Group Psychotherapy, Amsterdam – August 1989, Abstracts – p.2.4.7

 6. Alexander Marinov, Galabina Tarashoeva – Involvement or manipulation, presented at the 10-th International Congress of Group Psychotherapy, Amsterdam – August 1989, p.49

 7. Galabina Tarashoeva – Historical background and the future of psychodrama in Bulgaria – in Study & coordination of psychodrama education in Europe, European psychodrama trainers group, vol.3 – August 1995

 8. Galabina Tarashoeva – Psychodrama Center Orpheus – presentation and training program – in Study & coordination of psychodrama education in Europe, European psychodrama trainers group, vol.3 – August 1995

 9. Galabina Tarashoeva – Orpheus – inner trip in the underground space – an workshop at the First congress of the World Council of Psychotherapy, Vienna – July 1996

 10. Galabina Tarashoeva – Psychodrama Center Orpheus – presentation and training program – in Study & coordination of psychodrama education in Еurope, European psychodrama trainers group, vol.4 – 1996

 11. Galabina Tarashoeva – Our Bernhard Achterberg – in Psychodrama training – a European view, edited by Pierre Fontaine – FEPTO publications – 1999

 12. Galabina Tarashoeva – Psychodrama training in Bulgaria – in Psychodrama training – a European view, edited by Pierre Fontaine – FEPTO publications – 1999

 13. Galabina Tarashoeva – Therapeutic factors in the different psychotherapeutic methods; Therapeutic factors in psychodramatic – psychodynamic group therapy – workshop – International congress of World Psychiatric Association – Treatments in Psychiatry: an update, Florence – 2004

 14. Galabina Tarashoeva, Lyubomir Jivkov – Model for Emergent Psychyatric help in the big City, Regional and International Congress of World Psychiatric Association Advances in Psychiatry, Athens – 2005

 15. Galabina Tarashoeva, Lyubomir Jivkov – Crisis Interventions in the Emergent Psychiatric Help, – XIII World Congress of Psychiatry 5000 years of science and care: Building the future of psychiatry, Cairo – 2005

 16. Galabina Tarashoeva – Psychodrama techniques in psychiatric practice – XIII World Congress of Psychiatry 5000 years of science and care: Building the future of psychiatry, Cairo – 2005

 17. Galabina Tarashoeva, Petra Marinova – Neuroplasticity and psychotherapy – presentation in paper panel – Neuroplasticity and Therapeutic Change – 16th Congress of the International Association for Group Psychotherapy and Group Processes (IAGP), Sao Paulo – 2006

 18. Galabina Tarashoeva, Petra Marinova – Psychotherapy In The Context Of The Neuroplasticity – together with Petra Marinova – Danube Symposium on Psychiatry, Varna – 2006

 19. Galabina Tarashoeva, Katerina Ilieva – Therapeutic factors in psychodrama – Observation and analysis of the work with groups in Psychodrama Center Orpheus, a poster, 17th Congress of the International Association for Group Psychotherapy and Group Processes (IAGP), Rome – 2009 (I award)

 20. Galabina Tarashoeva, Katerina Ilieva – Orpheus and Dionysus – the impossible harmony, a model of working with myths – presentation in symposium Myths, fairy tales, legends, dreams – bridge behind the conflictsthe work in groups through images, symbolic paths and sharing stories, – 17th Congress of the International Association for Group Psychotherapy and Group Processes (IAGP), Rome – 2009

 1. Michael Wieser, Marie Cassel, Galabina Tarashoeva, Maria Silvia Guglielmin, Ines Testoni, Cinzia Orlando, Mihaela Bucuta, Gabriela Dima – Psychodrama effectivnes – Anxiety project – the open panel discussion group of the International Summer School for Psychotherapy and Counseling Research, Lisbon, sept.2010. Members of the panel: John McLeod, Chris Evans, Rene Marineau

 2. Galabina Tarashoeva – Therapeutic factors in psychodrama – Observation and analysis of the work in groups in Psychodrama Center Orpheus – a lecture in Socio-Psychodrama Meeting held at the Psychology School of the Universidad de Buenos Aires, organized by the Postgraduate Seminar: Clinic Psychodrama, Buenos Aires – 2010

 3. Galabina Tarashoeva – Orpheus and Dionysus – The impossible harmony, workshop, at The Third International Sociodrama Conference Light finds the way – First Sociopsychodrama Encounter, Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina, 2-6 September 2010

 4. Wieser M., Testoni I., Guglielmin M. S., Salvestrin G., Moita G., Tarashoeva G., Evans C., Carlyle J.: Psychodrama Research in the Field of Women Victims of Violence. In: Society of Psychotherapy Research (Hrsg.): Book of Abstracts. 42nd International Meeting June 29 – July 2, 2011 Bern, Switzerland. Ulm: Ulmer Textbank, 2011, p. 13.

 5. Moita G., Testoni I., Guglielmin M. S., Wieser M., Dima G., Tarashoeva G.: Psychodrama research in the field of women suffering from violence: A DAPHNE project. In: G. Moita & A. Roma Torres (Hrsg.): Other seas, new discoveries. Program Abstract Book of 4th Regional Mediterranean and Atlantic Congress of the IAGP. Porto: Sociedade Portuguesa de Psicodrama, 2011, p. 44.

 6. Tarashoeva G, Gorinova M. , Nikolova T.,Venelinova R –The Bulgarian Partners in the EMPoWER Project, 4th Regional Conference of IAGP –2011 – Porto

 7. Wieser, M., Testoni, I.,, Tarashoeva G.,Ribeiro L., Empowerment of women suffering from physical gender – based violence in family relations in 7th FEPTO Conference June 8th – 10th, 2012, Oslo

 8. Tarashoeva G, Gorinova M. , Nikolova T.,Venelinova R “EMPoWER BULGARIA” in 7th FEPTO Conference June 8th – 10th, 2012, Oslo

 9. Jorge Burmeister , Natacha Navarro, Sue Daniel, Gabriela Moita, Galabina Tarashoeva, Marcia Batista Almeida – Leading of medium Psychodrama / Sociodrama Groups in IAGP International Congress – Cartagena, Colombia/2012

 10. Galabina Tarashoeva, Maria Gorinova, Teodora Nikolova – Some changes in the women participated in the psychosocial work with victims of domestic violence. Cultural Specifics and differences in Bulgaria – In Symposium (SY12) “Research in Psychodrama”. And SY12.1 “Violence and gender” in IAGP International Congress – Cartagena, Colombia/2012

 11. Wieser M., Testoni I., Tarashoeva G.: Trauma, violence and psychodrama. In: Society of Psychotherapy Research (Hrsg.): 3rd Joint Meeting of the SPR European and UK Chapters. Book of Abstracts. Oktober 10-13. Louisville: Society of Psychotherapy Research, 2012, p. 55.

 12. Testoni, I., Armenti, A., Evans, C., Guglielmin, M. S., Ronconi, L., Zamperini, A., Cottone, P., Wieser, M., Moita, G., Dima, G., Tarashoeva, G., Bucuţă, M. D.: Empower: A Daphne III project our mission, structure and results. In: Interdisciplinary Journal of Family Studies, Padova: Padova University Press 17 (2012), 2, 119-129.

 13. Testoni I., Guglielmin M. S., Wieser M., Tarashoeva G., Moita G., Bucuţă M. D. (Hrsg.): Ending gender violence in the family and in society. Empirical research in psychodrama, group psychodynamic therapy and group processes. Padova: Padova University Press, 2012 (Interdisciplinary Journal of Family Studies, 17 (2)), pp. 1-398.

 14. Galabina Tarashoeva, Maria Gorinova, Teodora Nikolova, and Rossanka Venelinova – “Psychodrama’s intervention work in Bulgaria with women victims of domestic violence. Possibility for change the trans-generational violence’s circle “, p 267 in “Ending gender violence in the family and in society. Empirical research in psychodrama, group psychodynamic therapy and group processes” 2012). Vol. 17 (2). Testoni, M. S. Guglielmin, M. Wieser, G. Tarashoeva, G. Moita & M. Bucuţă (Eds.), Interdisciplinary Journal of Family Studies (pp. 1-398). Retrieved from http://unipress.cab.unipd.it/istanze/test-mimbo/volume-17-2

 15. Chapter:Gender Rights in Groups and Societies – The International Perspective Baumgartner D., Cantarella G., Chiang H.-H, Tarashoeva G. P., Wieser M AGPA . Annual Meeting February 25-March 2, 2013, New Orleans Marriott, New Orleans, LA

 16. Ines Testoni, Maria Silvia Guglielmin, Michael Wieser, Galabina Tarashoeva. “Empowerment of Women Environment Research (EMPoWER)”2013 г. – ІV International Sociodrama Congress – Iseo, Italy

 17. Michael Alexander Wieser Galabina Tarashoeva – Empowerment of Women Environment Research (EMPoWER) – IAGP & CAMH (Eds.), 9th IAGP Pacific Rim Regional Congress, 2nd Chinese Group Counseling and Group Psychotherapy Conference. Conference Handbook, Paper Abstract Book (pp. 48-49). Beijing: The Division of Group Counseling and Group Therapy (DGCGT, CAMH) 01/2014;

 18. Dr Galabina Tarashoeva, Sofia City Mental Health Center, Bulgaria – “Application of psychodrama in social projects” – IAGP & CAMH (Eds.), 9th IAGP Pacific Rim Regional Congress, 2nd Chinese Group Counseling and Group Psychotherapy Conference. Conference Handbook, Paper Abstract Book (pp. 48-49). Beijing: The Division of Group Counseling and Group Therapy (DGCGT, CAMH) 01/2014;

 19. Michael Wieser, Galabina Tarashoeva et al –“Empowerment of Women Environment Research (EMPoWER) Results of the European Daphne project (European research project on women groups suffering from gender-based violence) 2014 Annual Meeting of the Society for Psychotherapy Research – Copenhagen – 25 – 29.06.14

 20. Article:Developing spontaneity and well-being in women victims of domestic violence Ines Testoni, Alessandra Armenti, Lucia Ronconi, Sibylla Verdi, Michael Wieser, Mihaela Dana Bucu ţă, Gabriela Moita, Galabina Tarashoeva Vol 10, N° 11 (2014) Against gender-based violence: from Italian debate to intercultural dialogue

 21. Chapter:Assessing psychodramatic intervention on female victims of violence. The cross-cultural validation of CORE-OM and SAI-R for Project Empower Daphne.  Ines Testoni, Alessandra Armenti, Alice Bertoldo, Daniela Di Lucia Sposito, Michael Wieser, Gabriela Moita, Galabina Tarashoeva, Lucia Ronconi, Sibylla Verdi, Paolo Cottone Daphne and the centaurs. Overcoming gender violence, Edited by Ines Testoni, Caterina Arcidiacono, Angelika Groterath, 01/2013: pages 161-179; Barbara Budrich Publishers., ISBN: 978-3-8474-0124-7

 22. Chapter:The effectiveness of the EMPoWER project and intervention: Psychodrama and the elaboration of domestic violence in Italy, Austria, Bulgaria, Portugal, Romania, and Albania ,I Testoni, Armenti, M. Wieser, Alice Bertoldo, Mihaela Bucuta, Galabina Tarashoeva, Lucia Ronconi, Maria Silvia Guglielmin, Gabriela Dima, Gabriela Moita, Adriano Zamperini, Sibylla Verdi, Daniela Di Lucia Sposito 01/2013: pages 119-150; Atgender and Central European University Press.

 23. Article:Empowerment of Women Environment Research (EMPoWER) Testoni, M. S. Guglielmin, M. Wieser, G. Tarashoeva

 24. Article:Empower: A Daphne III project our mission, structure and results Testoni, Alessandra Armenti, C. Evans, M. S. Guglielmin, Lucia Ronconi, A. Zamperini, Paolo Cottone, M. Wieser, G. Moita, G. Dima, G. Tarashoeva, Mihaela Dana Bucu ţă

 25. Dr Galabina Tarashoeva (IAGP, FEPTO, Mental Health Center of Sofia, Bulgaria) “TranSpace: Transitional Spaces for Empowering Disabled and Disadvantaged Children and Young People to Protect Themselves from Community-based Violence” – 1st IAGP International Congress on Research and Group Psychotherapy and Processes on Chronic Stress to be held on November 20-23, 2014 in Athens, Greece.

 26. Galabina Tarashoeva, Angel Tomov – “Therapeutic Factors in working with Psychodrama method in group of patients with anxiety disorders – preliminary results” 2-nd African Regional Conference “Groups crossing bounderis – co-creating spaces for transformative changes” – 11-14.03.2015, University of Pretoria

 27. Galabina Tarashoeva, Bulgaria (Mental Health Centre Professor Nikola Shipkovenski)Hartmut Haendeler, Roland Roehner and Gesa Schiller, Germany (CJD Frechen) – Training people with disabilities for employment – HORticulture GArdening learNIng spaCes

 28. Galabina Tarashoeva – „Effectiveness of Psychodrama for patients with anxiety disorders – preliminary results”19th IAGP Congress, “Despair and Desire in Times of Crisis – Groups in the City … of the World”,08. – 05.09.15 Rovinj, Croatia

 29. Galabina Tarashoeva with Fabian Blobel – “Clash of civilisations or the new humanity?”- Sociodrama workshop”19th IAGP Congress, “Despair and Desire in Times of Crisis – Groups in the City … of the World”, 08. – 05.09.15 Rovinj, Croatia.

 30. Galabina Tarashoeva – „Is Psychodrama Effective for patients with anxiety disorders – preliminary results of a research” – 8th European Conference on Psychotherapy Research – Klagenfurt, Austria, 24 – 26.09.15

 31. Galabina Tarashoeva , Angel Tomov, Raina Nemtsova, Petra Marinova-Djambazova, Hristo Kojuharov – Effectiveness of Psychodrama for patients with panic disorder – the final results – at the Summer Accademy in Granada, 20 – 24.06.16

 32. Galabina Tarashoeva MD, Petra Marinova-Djambazova MD, PhD, Prof. Hristo Kojuharov MD, PhD, “Effectiveness of Psychodrama for patients with panic disorder– the final results” – at FEPTO Reseаrch committee meeting, Research Methodology in Psychodrama and Action Methods, in Skopje, Republic of Macedonia – 23-26.02.2017

 33. Galabina Tarashoeva , “One day in the “House of Encounter” – Spontaneity, Creativity and Encounter”- workshop at 12th FEPTO Conference, “Compass and Compassion”, 16th -18th of June 2017, Sigtuna, SWEDEN

 34. Galabina Tarashoeva, Petra Marinova –Djambazova – “Spontaneity and Well-being – Measurement and Relationship, at 13th FEPTO Conference “THE TREE OF LIFE: TRADITION AND RENEWAL”, 11th – 13th of May 2018 in Pravetz, Bulgaria

 35. Galabina Tarashoeva, Petra Marinova –Djambazova – “The results and contributions of the first research of effectiveness of psychodrama therapy for panic disorder”, a lecture at 26th FEPTO Annual Meeting, Pravetz, Bulgaria, 13th – 17th of May 2018 „From Today, Tomorrow. Revisiting the Core Functions of our Organization”

 36. Galabina Tarashoeva, Petra Marinova –Djambazova –„More spontaneity less anxiety. Can we measure spontaneity?” аt XX IAGP Congress Malmo, Sweden, 01 – 04 August 2018, „Rising Tides of Challenge and Hopehealing Identity, in Society, Groups and Individuals”

 37. Galabina Tarashoeva, Fabian Blobel – Workshop “Clash of civilisations or the new humanity?” at XX IAGP Congress Malmo, Sweden, 01 – 04 August 2018, „Rising Tides of Challenge and Hopehealing Identity, in Society, Groups and Individuals”

 38. Galabina Tarashoeva – “Case Study – Guidelines for a good practice”- at FEPTO RC Meeting “Research for a magic profession? Scientific reasoning in psychodrama training and practice”, from 4 th -7 th of October 2018 at the University of Leipzig.

 39. Galabina Tarashoeva, Petra Marinova –Djambazova –„More spontaneity less anxiety. Can we measure spontaneity?” аt IAGP Conference at Ilia State University in Tbilisi, Georgia – 23.01.2019

 40. Galabina Tarashoeva, Petra Marinova-Djambazova, Hristo Kojuharov -“From anxiety to wellbeing through spontaneity” at FEPTO RC Meeting in University of Padova, Italy- “From Resilience to Well-being – Promoting Health through Psychodrama and Action Methods” from 28th of February to 3rd of March 2019 .

 41. Galabina Tarashoeva, – “The birth of psychodrama, sociodrama sociometry and group psychotherapy - historical and philosophical roots” lecture – presentation in University of Free State -13.03.19.

 42. Galabina Tarashoeva, Petra Marinova-Djambazova, Hristo Kojuharov –„Childhood trauma in patients with panic disorder” at the 2nd IAGP Research Congress in Thessaloniki, Greece, “Trauma & Crisis”- 14 – 17.06.19

 43. Galabina Tarashoeva, – “The birth of psychodrama, sociodrama sociometry and group psychotherapy - historical and philosophical roots” lecture – presentation in Rakhawy Institute for Training and Research, Cairo, Egypt - 04.07.19

 44. Galabina Tarashoeva, Petra Marinova-Djambazova – “Can we prove the effectiveness of psychotherapy in research? And do we want to? Peculiarities in psychodrama” lecture – presentation in Rakhawy Institute for Training and Research, Cairo, Egypt - 05.07.19

 45. Galabina Tarashoeva, Petra Marinova-Djambazova - “From anxiety to wellbeing through spontaneity” - an open lecture at Scientific Day in Rakhawy Institute for Training and Research, Cairo, Egypt - 06.07.19

 46. Galabina Tarashoeva, Petra Marinova-Djambazova - "Can we prove the effectiveness of psychotherapy in research?” in  2nd IAGP International Psychodrama Conference - 8th Psychodrama Congress. “Who Shall Survive?” (www.psychodrama2019.org) in Iseo, Italy, 4th - 8th September 2019

 47. Fabian Blobel, Galabina Tarashoeva “Clash of civilisations or the new humanity?” in  2nd IAGP International Psychodrama Conference - 8th Psychodrama Congress. “Who Shall Survive?” (www.psychodrama2019.org) in Iseo, Italy, 4th - 8th September 2019

 48. Kate Bradshaw Tauvon, Galabina Tarashoeva “Sociatry: A Mutually Responsive World Sociometry” in  2nd IAGP International Psychodrama Conference - 8th Psychodrama Congress. “Who Shall Survive?” (www.psychodrama2019.org) in Iseo, Italy, 4th - 8th September 2019

 49. Kate Bradshaw Tauvon, Galabina Tarashoeva - “CREATING A NURTURING CULTURE - CARE FOR THE CARERS IN SOUTH AFRICA”, 2019 in Cape Town – in Center for Group Analytic Study

 50. Kate Bradshaw Tauvon, Galabina Tarashoeva - “CREATING A NURTURING CULTURE- CARE FOR THE CARERS IN SOUTH AFRICA2019 at the University of the Free State (UFS) Unit for Social Justice in Bloemfontein

 51. Kate Tauvon, Galabina Tarashoeva – “CREATING A NURTURING CULTURE- CARE FOR THE CARERS!” A Pre-Conference Psychodrama Workshop at 5th IAGP Regional Conference in Africa, 14–17.01.20 in Cairo, Egypt

 52. Galabina Tarashoeva “Between the Lines” Psychodrama Workshop at 5th IAGP Regional Conference in Africa, 14–17.01.20 in Cairo, Egypt

 53. Galabina Tarashoeva –“The Hero in me”- psychodrama workshop at the First International Tele’Drama Conference “Bringing the Future into the Present” 08.08.20

 54. Galabina Tarashoeva, Petra Marinova-Djambazova – From anxiety through psychodrama to spontaneity- workshop at ASGPP online Conference 11.04.21

 55.  
 56.  

Глави в книги и сборници:

на български език:

 1. Гълъбина Тарашоева – Глава Психодрама в сборника Психотерапия – Методи и направления, под редакцията на проф. Христо Христозов, издателство Медицина и физкултура – 2002 г.

 2. Гълъбина Тарашоева, Петра Маринова –Джамбазова, Ангел Томов,Райна Немцова – Ефективност на психодрама при терапия на болни с паническо разстройство – предварителни резултати, в сборник “Психотерапевтични подходи и практики”, БАП 2016, „Авангард Прима” 2016, 53-65 стр.

 3. Гълъбина Тарашоева, Петра Маринова –Джамбазова – “Процес и съдържание в психодрамата – проследяване при случай на пациент с паническо разстройство” – сборник “Идентичност и Различия”, БАП 2016, „Авангард Прима” 2016, 78-95 стр.

 4. Тарашоева, Г., Маринова – Джамбазова, П., (2017), Терапвтични фактори при Психодрама терапия в група пациенти с тревожни разстройства, // сборник „Метаморфози на страданието”, БАП 2017, „Авангард Прима” 2017, 82-95 стр.

 5. Гълъбина Тарашоева, Петра Маринова –Джамбазова „Терапевтичният процес при психодрама терапия на болни с паническо разстройство” – Списание по психология 3-4, 2017

 6. Гълъбина Тарашоева, Петра Маринова –Джамбазова „Можем ли да докажем ефективността на психотерапията в проучвания? А искаме ли?” в сборник на БАП 2017 „Субектите в психотерапията”,

 7. Гълъбина Тарашоева, защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”, на тема НЯКОИ АСПЕКТИ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПСИХОДРАМА ТЕРАПИЯТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПАНИЧЕСКО РАЗСТРОЙСТВО, в катедра „Психиатрия и медицинска психология” при МУ „проф. Параскев Стоянов”, гр. Варна https://www.mu-varna.bg/BG/galabina-petrova-tarashoeva

 8.  

на английски език:

 1. Galabina Tarashoeva, Katerina Ilieva – Which are The Therapeutic Factors in Psychodrama – observations and analysis of the work in groups in Psychodrama Center Orpheus”– a chapter in e-book Psicodrama en la Universidad, in college zuretti.com.ar – 2010

 2. Galabina Tarashoeva, Katerina Ilieva – Orpheus and Dionysus – the impossible harmony, a model of working with myths, a chapter in e-book, published by Franco Angeli francoangeli.it – 2010

 3. Galabina Tarashoeva, Petra Marinova-Djambazova, Hristo Kojuharov – Effectiveness of Psychodrama Therapy in Patients with Panic Disorders – Final Results in International Journal of Psychotherapy, A Special Issue On Psychodrama Psychotherapy, Journal of The European Association for Psychotherapy, vol. 21, № 2, June 2017

на испански език:

 1. Galabina Tarashoeva, Katerina Ilieva – Cuáles son los Factores Terapéuticos en Psicodrama – Observaciones y Análisis del Trabajo en Grupos en Centro Psicodramático Orpheus a chapter in e-book Psicodrama en la Universidad in college www.zuretti.com.ar 2010

на португалски език:

 1. Galabina Tarashoeva, Petra Marinova – A chapter Neuroplasticidade e mudanca terapeutica in Psicodrama e Neurociencia – Contribuicoes Para a Mudanca Terapeutica, editor: Heloisa Flueury, AGORA, Sao Paulo – 2008

д-р Гълъбина Тарашоева

05.07.21