Д-р Гълъбина Тарашоева – Психиатър, психотерапевт, психодрама – терапевт, обучител по психодрама

Д-р Тарашоева е психиатър и психотерапевт с 37 годишна практика в амбулаторната, извънболничната, спешната и болничната психиатрия. Пионер на съвременната психотерапия в България, д-р Тарашоева дълги години работи в кабинет „Неврози и психотерапия”. Въвежда кризисните интервенции в спешната психиатрична помощ с разработването и прилагането на модела „Мобилна психиатрия”. Последователно ръководи спешно психиатрично отделение, отделение за висока степен на сигурност, а по-късно управлява Център за психично здраве проф. Н. Шипковенски. Участва в няколко европейски проекти, с психотерапевтична и психосоциална насоченост, в част от тях разработва методологията, обучава екипи на партньорите и супервизира дейностите. Участва и ръководи научни проучвания, последното от тях е за ефективността на психодрама метода при лечение на паническо разстройство. Участвала е във воденето на едни от първите психотерапевтични групи (с хоспитализирани психично болни), по настоящем води терапевтични групи с пациенти с тревожни разстройства, както и групи за личностово развитие и усъвършенстване. Д-р Тарашоева е завършила медицина и специализирала психиатрия в Медицинска Академия София, магистратура „Здравен мениджмънт” в Медицински университет в София, понастоящем е докторант в Медицински Университет Варна. Дипломирана е като психодрама психотерапевт от Стокхолмската Психодрама Академия и от Психодрама институт за Европа. Основава и ръководи първия център за обучение на психодраматисти в България – Орфеус. Активно участва в национални и международни професионални организации, конференции и конгреси, работни срещи, семинари и проекти. Понастоящем д-р Тарашоева работи като психотерапевт във Фондация Асоциация Анимус – Комплекс за социални услуги за деца и семейства, а като психиатър и психотерапевт в Психиатрична и психотерапевтична практика Орфеус.

Психодрама Център Орфеус

Фармакотерапията, психотерапията и психосоциалната рехабилитация при психичните разстройства, са различни, взаимно допълващи се пътища, водещи към една цел – възстановяване на психичното здраве! Няма здраве без психично здраве!111 Разбира се,…

Read More

За мен

Станах психиатър, привлечена от психотерапията Станах психиатър, привлечена от психотерапията Това беше много отдавна, в далечната 1979г., в края на обучението ми по медицина, когато психотерапия се правеше от няколко…

Read More

Психиатрична и психотерапевтична практика Орфеус

Психиатрична и Психотерапевтична Практика ОРФЕУС Амбулатория за Индивидуална Практика за Специализирана Медицинска Помощ – Психиатрична (АИПСМПП) Орфеус – Гълъбина Тарашоева Психиатрична и психотерапевтична Практика Орфеус е посветена на психичното здраве…

Read More