Люба Цанова

Люба Цанова е психотерапевт във Велико Търново с над 15 години опит, собственик и управител на Център за психологическо консултиране и психотерапия "Ариадна".  Завършила е Социални дейности с втора специалност Социална психология, и Психология във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", по настоящем се обучава в Магистратура Клинична психология в ЮЗУ Благоевград.

Дипломирана като психодрама терапевт в Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия "Бернхард Ахтерберг" на 31.10.2009 година, към който е била ко-водещ на 3 групи за обучение в ниво Психодрама асистент. До 2021г. е  била водещ на 22 групи за личностно развитие в гр Велико Търново, гр. София и гр. Русе.

От лятото на 2020 г. Люба Цанова е обучител и супервизор в Психодрама Център Орфеус, където е ко-водещ на една група за ниво Психодрама Асистент и на една група за ниво Психодрама Директор.

 

ИмаДиплома за EMDR терапевт от EMDR EuropeAssociation и завършено обучение по схема терапия за комплексни случаи от ISST, както и Курс Когнитивно-поведенческа терапия (КТП), Сертифицирано обучение за фасилитатор по интегративно дишане.