д-р Гълъбина Тарашоева, д.м.

Д-р Тарашоева е психиатър и психотерапевт с над 40-годишна практика в амбулаторната, извънболничната, спешната и болничната психиатрия.

Д-р Тарашоева е завършила медицина и специализирала психиатрия в Медицинска Академия София, магистратура „Здравен мениджмънт” в Медицински университет в София, защитила е образователна и научна степен Доктор в катедра „Психиатрия и медицинска психология” в Медицински Университет „Параскев Стоянов”, град Варна. Темата на нейния дисертационен труд е „Някои аспекти на ефективност на терапията с психодрама при пациенти с паническо разстройство”, което представлява първо клинично проучване на ефективност на психотерапевтичен метод у нас, и едно от първите рандомизирани проучвания с контролна група за ефективност на психодрама терапията изобщо. https://www.mu-varna.bg/BG/galabina-petrova-tarashoeva

Още като студент и в първите години на лекарската си практика участва във воденето на едни от първите психотерапевтични групи в България (1979 – 1983) (с хоспитализирани психично болни).

Пионер на съвременната психотерапия в България, д-р Тарашоева дълги години работи в кабинет „Неврози и психотерапия”.

След срещата си с Психодрама метода на конгреса на IAGP в Загреб през 1986 г. Гълъбина Тарашоева полага тригодишни усилия, за да може обучението по психодрама (първото обучение в психотерапевтичен метод в България) да проникне през желязната завеса през пролетта на 1989 г.

Дипломирана е като психодрама психотерапевт от Стокхолмската Психодрама Академия и от Психодрама институт за Европа. Основава и ръководи първия център за обучение на психодраматисти в България през 1993 г. Активно участва в национални и международни професионални организации, конференции и конгреси, работни срещи, семинари и проекти.

                    

Води първите групи за личностово развитие и усъвършенстване у нас в началото на 90-те години, както и първите хомогенни психодрама – терапевтични групи с пациенти с тревожни разстройства, а по-късно – с алкохолно болни.

Въвежда кризисните интервенции в спешната психиатрична помощ с разработването и прилагането на модела „Мобилна психиатрия”. Последователно ръководи спешно психиатрично отделение, отделение за висока степен на сигурност, а по-късно управлява Център за психично здраве проф. Н. Шипковенски.

Участва в няколко европейски проекти, с психотерапевтична и психосоциална насоченост, в част от тях разработва методологията, обучава партньорските екипи и супервизира дейностите.

Участва и ръководи научни проучвания, последното от тях е за ефективността на психодрама метода при лечение на паническо разстройство.

По-късно като психотерапевт във Фондация Асоциация Анимус д-р Тарашоева обогати опита си с работа с жени жертви на насилие, с деца с проблеми и семействата им, със синдрома на родителското отчуждаване, с обучение на кандидат-осиновители. Понастоящем като началник на отделение в Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм разширява своята компетентност и практически опит и в сферата на зависимостите.

На своите пациенти д-р Тарашоева предоставя възможност за комплексно лечение – медикаментозно и психотерапевтично; консултиране и съветване, психосоциална рехабилитация и себеовластяване, за съчетанието между които се постига договореност след първата сесия, съответно на потребностите и желанията на болния.

 

Доказано е, че максимална ефективност при преодоляване на психичните разстройства се постига при съчетаване на медикаментозно лечение с психотерапия.