Терапевтични фактори

Терапевтичните фактори в Психодрамата

Темата за терапевтичните фактори в психодрамата ме е занимавала през всичките години на практикуване и преподаване на психодрама – какво е това, което прави промяната, как се случва промяната?  Тези въпроси бяха обект на първото ми най-скромно проучване „Терапевтични фактори в психодрамата – наблюдение и анализ на работата в групи в Психодрама център Орфеус”

Въпросите, които стоят пред съвременните проучвания в психотерапията, в това число и в психодрамата, претърпяват развитие. В началото изследователите са се питали “Работи ли психодрама терапията?” и „Съществува ли истинска промяна?”, т.е. търсили са ефективност и резултати. Следващият етап от развитието на проучванията в психотерапията е търсенето на причинност – „Промяната резултат ли е от психодрама терапията или от нещо друго?”. И сега, когато вече има доказателства, че промяна има и че тя се дължи на психотерапията, вече сме изправени пред въпроси като “Как психодрамата помага?” и „Кои са процесите, довели до промяна?” и обект на изследователски интерес вече е процесът (Elliot, 2002).

Проучването върху терапевтичните фактори бе публикувано и предсавено на различни форуми, бе отличено като постер на Межденародния конгрес по групова терапия в Рим 2009 г., представено бе и пред аудиторията на Университета в Буенос Айрес.

  1. Гълъбина Тарашоева, – „Психодраматично-психодинамична групова терапия в психиатрията. Терапевтични фактори и терапевтични инструменти” – презентация на 12-та годишна конференция на БПА, Варна -2003 г.
  2. Гълъбина Тарашоева, Катерина Илиева – „Терапевтични фактори в психодрамата – наблюдение и анализ на работата в групи в Психодрама център Орфеус”– Втора конференция на БДПГТ, София – 2009 г.
  3. Гълъбина Тарашоева, Мария Горинова, Теодора Николова, – „Проучване на ефективност на и терапевтични фактори при психодрама терапията при тревожни и депресивни разстройства” – структурирана дискусия по време на 11-та годишна конференция на Колегиум Частна психиатрия с международно участие – 30.09 – 01.10.11 в София
  4. д-р Тарашоева Г. П., Христов А. Т. – „Терапевтични фактори при Психодрама терапия в група пациенти с тревожни разстройства – първи наблюдения”–конференция на Колегиум Частна психиатрия и СУ- „Новини от лечебното изкуство”- в София, 23 – 24.04.15
  5. Galabina Tarashoeva – „Therapeutic factors in the different psychotherapeutic methods; Therapeutic factors in psychodramatic – psychodynamic group therapy” – workshop – International congress of World Psychiatric Association – Treatments in Psychiatry: an update, Florence – 2004
  6. Galabina Tarashoeva, Katerina Ilieva – „Therapeutic factors in psychodrama – Observation and analysis of the work with groups in  Psychodrama Center Orpheus”, a poster, 17th Congress of the International Association for Group Psychotherapy and Group Processes (IAGP), Rome – 2009 (I  award)
  7. Galabina Tarashoeva, – Therapeutic factors in psychodrama – Observation and analysis of the work in groups in Psychodrama Center Orpheus – a lecture in Socio-Psychodrama Meeting held at the Psychology School of the Universidad de Buenos Aires, organized by the Postgraduate Seminar: Clinic Psychodrama, Buenos Aires – 2010
  8. Galabina Tarashoeva, Angel Tomov – “Therapeutic Factors in working with Psychodrama method in group of patients with anxiety disorders – preliminary results” 2-nd African Regional Conference “Groups crossing bounderis – co-creating spaces for transformative changes” – 11-14.03.2015, University of Pretoria
  9. Galabina Tarashoeva, Katerina Ilieva – „Which are The Therapeutic Factors in Psychodrama – observations and analysis of the work in groups in Psychodrama Center Orpheus”– a chapter in e-book Psicodrama en la Universidad, in college zuretti.com.ar – 2010
  10. Galabina Tarashoeva, Katerina Ilieva – „Cuáles son los Factores Terapéuticos en Psicodrama – Observaciones y Análisis del Trabajo en Grupos en Centro Psicodramático Orpheus”  a chapter in e-book Psicodrama en la Universidad  in college www.zuretti.com.ar  2010