Писмо до УС на БДПГТ

от

ПСИХОДРАМА ЦЕНТЪР ОРФЕУС

ИНСТИТУТ ЗА ПСИХОТЕРАПИЯ

ЧЛЕН НА ЕДЕРАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПСИХОДРАМА ТРЕНИНГ ОРГАНИЗАЦИИ

Е-мейл: orpheuspsychodrama@gmail.com, GSM: +359 888 209 929, +359 878 55 78 21

 

До

Ус на БДПГТ

с председател Елена Евстатиева

Уважаеми УС,

Имам удоволствието да Ви информирам, че първата в България група за обучение по психодрама за деца, провеждана в Психодрама център Орфеус, приключва работата си по програмата и предстои провеждането на изпит за финализиране на този процес.

Най-учтиво Ви предлагам да се запознаете с представянето на историята на този метод, предоставено ми от основния обучител д-р Фабиан Блобел, както и неговото себепредставяне. Предоставям Ви също и програмата за проведеното обучение.

Както става ясно от текста на д-р Блобел пълна програма за обучение по психодрама за деца се провежда в няколко страни и предстои работа във ФЕПТО по изготвяне на менимум стандарти.

Този метод, създаден и развит от Alfons Aichinger и Walter Holl през последните 30 години в Германия, влезе в България чрез Психодрама център Орфеус през 2012 г с въвеждащ семинар, воден от д-р Фабиан Блобел,  ръководител на департамента за групова терапия, деца и юноши в служба за психично здраве в кантон Solothurn, Швейцария и Хелена Брем, психолог, психодраматист и системен фамилен психотерапевт, обучител  в “Институт за психодрама, социометрия и ролева игра” (www.IPSR.ch )
Въвеждащата лекция на тема Психодраматична групова терапия с деца даде информация за най-важните теоретични конструкти за тази форма на психодрама терапия за деца. В тренинг – семинара беше представен форматът на психодрама терапия, която се прилага в групи с деца, на възраст от 5 до 12 години, имащи хронични социо – емоционални затруднения. Методът бе посрещнат с въодушевление и желание за обучение и прилагане в практиката от професионалисти, работещи с деца. Формиралата се група след този семинар успешно премина през специално разработената програма, която прилагам.

Считам, че въвеждането в България на структурирано обучение по психодрама за деца, водено от директен ученик на основателите на метода, както и фактът, че това се случва, преди това обучение да е достигнало и първите 10 страни в Европа, е повод за гордост на психодраматичната общност у нас. Предлагам Ви да валидизирате тази пионерска дейност с признаването на тази програма за обучение и на дипломите на първите обучени по нея професионалисти в България чрез присъствие на Ваш представител на изпита и полагане на негов подпис и печат на дружеството на техните дипломи.

Най-учтиво Ви моля и да оторизирате Ваш представител – Инна Бранева, за участник в изпитната комисия за предстоящия изпит – 2-4.12.16

Предварително благодаря!

С уважение,

Д-р Гълъбина Тарашоева

Директор на психодрама център Орфеус

01.11.16