Методи за психодрама с деца в Европа

В общността на ФЕПТО работата с деца и юноши е слабо развита. В последните 10 години няколко души, а именно Hilde Gött, Stefan Flegelskamp, аз (д-р Фабиан Блобел) и някои други се опитваме да съберем и свържем професионалистите, които работят с деца и юноши във ФЕПТО за да споделяме нашата работа и подходи и да дадем „дом” на психодрамата с деца. Въпреки че има хора, които работят с деца в Европа и във ФЕПТО, има само няколко подхода, които са концептуализирани и още по-малко, които са развити като обучителна структура за обучение по психодрама с деца. FEPTO до този момент не е работил върху обучението по психодрама с деца. Но сега в новосъздадената група за психодрама с деца и юноши една от нашите цели е да създадем минимални стандарти за обучение.

Единични статии и само няколко книги за психодрама с деца и юноши са публикувани в различни национални психодрама публикации в много Европейски страни – Италия, Испания, Франция и т.н.

Извън френско говорещата област първото публикуване на изследване на случай и психодрама подходи с деца и юноши бяха от Anzieu и Widlöcher в 60-те и 70-те.

Адлерианската психодрама с деца в Унгария беше прилагана от Hanna Kende, която в последните десетилетия публикува 2 книги. Това е стандартизиран тренинг, но не ми е известно да има регулация и структура на тава обучение. Със сигурност тя е повлияна главно от френския Адлериански подход, но т.к. тя е била в контакт с Alfons Aichinger може би също и малко от германския подход може да бъде намерен в нейния тренинг.

В немско говорящите страни най-старият и най-известен концепт бе развит от германците Alfons Aichinger и Walter Holl, които имат своето обучение по психодрама за възрастни и са се опитвали да използват този метод с деца.  Тъй като това не е проработило те развиват свой начин на терапевтична групова игра на символно ниво, който те преподават в последните 40 години в Мoreno Institute Stuttgart и са публикували 3 книги и много статии за него.

В ранните години на техните обучения те са имали швейцарски, Eugen Hodapp,  и австрийски Hildegard Pruckner, обучаващи се, които са въвели обучението в своите страни. Eugen в Швейцария обучава вече почти 30 години по метода на Aichinger/Holl. Бидейки еквивалент на обучението в Германия това е пълно обучение за психодрама с деца,  състоящо се от 15 уикенда по 20 часа обучение (Въвеждащ уикенд, 12 уикенда в постоянна обучителна група и два допълнителни семинара с постоянната обучителна група и два допълнителни семинара, посветени на родители и юноши, плюс запознаване с литература и презентации. В последните 7 години той води това обучение в IPSR (Istitute for psychodrama, sociometrie and roleplay). Днес това е единственият Институт в Швейцария, предоставящ обучение в психодрама за деца. В Германия Aichinger все още води това обучение в Moreno Institue Stuttgart и Szene Institute Köln, при което на друго място в Германия не се предоставя такова обучение по психодрама за деца. В Австрия обучението е организирано чрез öagg (Австрийска организация за групова терапия, психодрама секция).

Hildegard Pruckner направи някои промени в подхода на Aichinger/Holl и представя своя модел също в последните 30 години в Австрия, публикува някои книги  и много статии. За разлика от Германия и Швейцария, в Австрия психодрамата е призната като терапевтичен метод в хуманистичните терапии, цената и разпространението на психодрамата в Австрия е много високо, и е структурирано в съответствие с критериите на обучението по психотерапия. Така психодрама терапевт е признато обучение на университетско ниво и Директор на детска психодрама терапия е допълнително обучение след постигане на ниво Психодрама терапевт. Поради това там има голяма мрежа от професионалисти с много публикации и дори някои изследователски активности.

Както в Германия, така и в Швейцария психодрамата не е призната като психотерапия, подходът към децата е отворен за всички професионалисти, работещи терапевтично или педагогично с деца в групи. Както отбелязах по-горе, това е сертифицирано пълно обучение по психодрама за деца, което за повечето от участниците е достатъчно, т.к. те се интересуват главно от подхода, а не от цялото обучение в психодрама психотерапия.

Само за да станеш директор психодрама психотерапевт за деца има хорариум, включващ постоянна група за себерефлексия, работа в сферрата под супервизия и дипломна работа, еквивалентна на другите обучения за психодрама психотерапевт.

Завърших обучението си при Alfons Aichinger и Walter Holl през 2008 в Moreno Institute Stuttgart.

Аз бях ко-терапевт в обучителни групи с Eugen Hodapp и Helena Brem през 2013 в IPSR.

Сега водя обучителна група заедно с Eugen Hodapp в IPSR, бидейки признат обучител за психодрама с деца и юноши от IPSR.

Аз съм съ-основател на международните конференции по психодрама с деца и юноши в немскоговорящите страни (2012 Австрия / 2014 Германия / 2016 Швейцария).

Тъй като не отговарям на всички изисквания за психодрама психотерапевт за деца, аз съм официално признат от Istitute überlingen- Edenkoben за психодрама практикуващ.

2016
д-р Фабиан Блобел