Социодрама

Участие на д-р Тарашоева в срещи по Социодрама:
Международни конгреси по Социодрама
2010 г. Социопсиходрама семинар във Факултета по психология на Университета Буенос Айрес, организиран от следдипломен курс Клинична психодрама – Буенос Айрес
2010 г. III международен социодрама Конгрес и Първа социопсиходрама среща – Светлината намира пътя – Пуерто Мадрин, Патагония, Аржентина
2010 г. Социопсиходрама и китове – следконгресен уъркшоп с водещ д-р Моника Зурети – Пуерто Пирамидес
2013 г. ІV Международен конгрес по Социодрама – Iseo, Italy
 

Група за Мир и Разрешаване на Конфликти към ФЕПТО (ГМРК)
2010 г. Среща на Групата за мир и разрешаване на конфликти към FEPTO –Торино, Италия
2011 г. Среща на Групата за мир и разрешаване на конфликти към FEPTO  – Jerusalem
2011 г. Среща на Групата за мир и разрешаване на конфликти към FEPTO – София – организиране и участие
2012 г. Участие в Среща на Групата за мир и разрешаване на конфликти към ФЕПТО в Осло, по време на годишната среща на ФЕПТО
2013 г. Участие в Среща на Групата за мир и разрешаване на конфликти към ФЕПТО в Сантандер, по време на годишната среща на ФЕПТО
2013 г. Участие в екипа на ГМРК, провела уъркшоп по време на Социодрама Конференцията в Изео, Италия
2016 г. Участие в Среща на Групата за мир и разрешаване на конфликти към ФЕПТО в Маратон, по време на годишната среща на ФЕПТО