Увеличаване на ефективността чрез яснота и гъвкавост на ролите

08.03.2024 - 10.03.2024 София

Трети семинар от Програма за бизнес консултиране и екипно водене с действени методи:

„Увеличаване на ефективността чрез яснота и гъвкавост на ролите: семинар за разработване на стабилен репертоар от роли“

с водещ Ирина Стефанеску, Румъния

08 - 10 март 2024 г

Работно време: 9:00 - 18:00  -  30 учебни часа

Осигурен е превод на български език

Краен срок за ранна регистрация до 10.02.24

 

Цел:

За откриване, показване, структуриране и организиране на ролевия репертоар на човек или организация по функционален и здравословен начин

 

За:

мениджъри, специалисти по човешки ресурси, специалисти по маркетинг и PR, ръководители на екипи, обучители, екипни и индивидуални треньори, консултанти, учители, ръководители на групи, социални работници, актьори, професионални лектори, младежки работници и др.

 

Съдържание:

• Ролева теория (как да я преподаваме на хората в организациите)

• упражнения за дефиниране на роли (работата на Макс и Линет Клейтън)

• представяне на Дублиране (също и как да го преподаваме)

• културен атом / ролев атом

• начини за използване на културния атом в: дизайн на работа, интервю за работа, договоряне за работа, анализ на нуждите от обучение, брандиране на отдел / организация, комуникационни стратегии

 

Кратко описание и предимства:

Проблемите на повечето хора в професионалната област произтичат от проблеми с професионалната идентичност: пропуснати, неразвити или неправилно разбрани роли.

Средата се променя бързо, компаниите се опитват да се адаптират към тези промени. Така че задачите често се променят, без възлагане на нова професионална роля, преговори и сключване на договор.

25-50% от ролите, съставляващи една съвременна работа, не са правилно възприети и изиграни.

Правенето на културен атом в точния момент може да спести време, енергия и пари и да повиши производителността и ангажираността на хората. Ще се упражняваме да правим това в двойки, групова сесия и отборна сесия.

Културният атом в процеса на брандиране води до точно позициониране.

 

До края на този семинар участниците ще могат да:

  • да дефинират роля
  • да конкретизират аспектите на дадена роля
  • да покажат социален атом (за тези, които са нови в психодрамата)
  • да обучат други хора да определят ролите
  • да ре-организират социалния атом в културален атом, като дефинират принадлежащите му роли и ги групират.
  • Да обобщават до максимум 3-4 основни роли на лицето/групата в културалния атом и да подпомагат процеса на брандиране.

 

Цената при ранно записване за третия семинар е 250 лв. до 20.02.2024 г., а след това редовната цена е 270 лв.

Таксата се внася само след получаване на потвърждаване на участието по еmail.

 

Д-р Гълъбина Тарашоева, д.м.

за контакт: orpheuspsychodrama@gmail.com , 0878557821