Силвия Василева

Силвия Василева е: магистър по клинична и консултативна психология (СУ Св. Климент Охридски 2000), д-р по психология (СУ Св. Климент Охридски 2005), дипломиран психодрама терапевт (Психодрама Център Орфеус 2003) и обучител. Работи в областта на ранното детско развитие и подкрепата на семейства в уязвима ситуация. Водила е обучения на родители, психолози, социални работници и други професионалисти за развитието на детето и предоставянето на услуги на семейства. Участвала е в разработването и прилагането на програмата за превенция на ХИВ/СПИН в България, в рамките на която е изградила и обучила над 10 екипа.

 От 2000 г. участва в Психодрама Център „Орфеус“ като обучител и супервизор.