Съкровищница от минал опит

Моята съкровищница от минал опит

Единственото богатство, което трупаш в годините и никой не може да ти отнеме е придобитият опит, знания и умения. Като се добавят към него и съпровождащите го  преживяванията, срещите, общуването, емоциите, независимо от техния знак – получава се истинска съкровищница!

С годините някои „страници“ се затварят, но съхранени в съкровищницата те винаги могат да излъчват топлина и енергия към участниците в тях.

Тук се намират някои от моите съкровища:

  1. ЗЗ години посветени на Център за Психично Здраве (ЦПЗ) „проф. Н. Шипковенски“

 1. Плейбек театър Орфеус

 2. Участия в Проекти и НПО

  – Мобилна психиатрия
  – EMPOWER
  – HORGANIC
  – TranSpace
  – Peer2Peer,
  – Психично здраве за социално включване”