Членство в организации

1975 -1979 – участие в студентски кръжок по психиатрия.
1979 -1989 – член на научното дружество по психиатрия – секция по психотерапия

1989 – 2000 – съосновател на Психодрама Институт за Европа (PIfE)

1989 -1996 – говорител на Българския клон на PIfE
1993 -1997 – зам. секретар на Борда на PIfE

1990 – съосновател на Българското Дружество по Психодрама и Групова Терапия (БДПГТ)

1990 – 1992 – председател на БДПГТ
1996 – и до сега – член на Комитета за тренинг – стандарти
2005 – 2008 – председател на етичния комитет на БДПГТ
2016 – 2019 координатор на Контролната Комисия

от 1991 и до сега – член на Български Лекарски Съюз (БЛС)

2000 – 2008 – делегат на дружеството на БЛС при ОДПЗС София град
2002 – 2011 делегат на Столична Лекарска Колегия /СЛК/ на съборите на БЛС
2003 – 2008 председател на дружеството на БЛС при ОДПЗС София град
2005 – 10.06.08 – Член на комисията по професионална етика на СЛК на БЛС
10.06.08 -2011 Член на УС на Софийската лекарска колегия
2009 – 2011 зам. председател на СЛК – за СИМП
2006 – 2010 Представител на БЛС в Националния съвет за психично здраве, като орган, координиращ дейностите по политиката за психично здраве на Република България 2004 – 2012 и по националния план за действие към нея. Координатор на дейността за изграждане на регионално ниво на служби за кризисни интервенции с мобилни екипи при лица с психични разстройства

1992 и до сега – съосновател и член на Софийско Психиатрично Общество (СПО)

1992 – 1996 – член на Комисията по етика на СПО

1992 – 1997 – член на Американското Дружество по Групова Психотерапия и Психодрама (ASGPP).

от 1992 – член на Международната Асоциация по Групова Психотерапия (IAGP)

1993 – 1998 – представител на (IAGP) за България
1998 – Психодрама Център Орфеус е приет за институционален член на IAGP
2003 – 2006 – Член на научния програмен комитет на 16-ия конгрес на Международната Асоциация по групова психотерапия в Бразилия 2006г, и координатор на постерната секция
2006 – 2008 – Член на Международния комитет на Третата Регионална конференция на Международната асоциация по групова терапия в Барселона
от 2012 – Член на Борда на директорите на Международната асоциация по групова терапия
от 2014 – член на Комитета по устав и управление
от 2015 – съ-председател на комисията за изменение на устава

1993 и до сега – съосновател и член на Българската Асоциация по Психотерапия и Психологично Консултиране (БАППК), по-късно преименована в на Българската Асоциация по Психотерапия (БАП)

1993 – 2000 – член на Комисията по Етика на БАППК.
1993 – и до сега – член на Комисията по Стандартите на БАППК.
2000 – 2005 – зам. председател на БАППК.

1996 – съосновател на Федерацията на Европейските Психодрама Тренинг Организации (FEPTO)

1996 -1997 – член на редколегията на FEPTO
1997 – 2005 – член на тренинг – комитет на FEPTO
1998 – Психодрама Център Орфеус е приет за институционален член на FEPTO
2002 – организатор на FEPTO срещата в София
от 2008 и до сега – член на Комитета за проучвания към FEPTO. Организатор на срещата му в София през 2012
oт 2009 и до сега – член на групата за мир и разрешаване на конфликти. Организатор на срещата й в София през 2011

1996 – член на Световния Съвет по Психотерапия и на Европппейската Асоциация по Психотерапия.

От 1999 и до сега – член на Българската Психиатрична Асоциация (БПА)

1999 – 2006 – член на редколегията на Бюлетина на БПА
2000 – член на надзорния съвет на БПА
2001 – 2006 – секретар на БПА
2006 – 2008 – член на надзорния съвет на БПА
2008- 2010 председател на надзорния съвет на БПА

2000 – 2015 – съосновател и член на сдружението “Колегиум Частна Психиатрия”

2000 – 2004 – член на Етичната комисия на сдружението “Частна психиатрия”
2006 – 2008 – член на Етичната комисия на сдружението “Частна психиатрия”

2012 – 2017 г. Член на Дружество за проучвания в психотерапията (SPR)

 

02.02.2019
д-р Гълъбина Тарашоева