д-р Петра Маринова, д.м.

Психиатър, семеен консултант