Д-р Гълъбина Тарашоева

Психиатър, психотерапевт, психодрама директор, обучител, супервизор

Д-р Тарашоева е психиатър и психотерапевт с 40-годишна практика в амбулаторната, извънболничната, спешната и болничната психиатрия.

Пионер на съвременната психотерапия в България, д-р Тарашоева дълги години работи в кабинет „Неврози и психотерапия”.

Въвежда кризисните интервенции в спешната психиатрична помощ с разработването и прилагането на модела „Мобилна психиатрия”. Последователно ръководи спешно психиатрично отделение, отделение за висока степен на сигурност, а по-късно управлява Център за психично здраве проф. Н. Шипковенски.

Участва в няколко европейски проекти, с психотерапевтична и психосоциална насоченост, в част от тях разработва методологията, обучава партньорите и супервизира дейностите.

Участва и ръководи научни проучвания, последното от тях е за ефективността на психодрама метода при лечение на паническо разстройство. Участвала е във воденето на едни от първите психотерапевтични групи (с хоспитализирани психично болни), по настоящем води терапевтични групи с пациенти с тревожни разстройства, както и групи за личностово развитие и усъвършенстване.

Д-р Тарашоева е завършила медицина и специализирала психиатрия в Медицинска Академия София, магистратура „Здравен мениджмънт” в Медицински университет в София, понастоящем е докторант в Медицински Университет Варна. Дипломирана е като психодрама психотерапевт от Стокхолмската Психодрама Академия и от Психодрама институт за Европа. Основава и ръководи първия център за обучение на психодраматисти в България. Активно участва в национални и международни професионални организации, конференции и конгреси, работни срещи, семинари и проекти.

На своите пациенти д-р Тарашоева предоставя възможност за комплексно лечение – медикаментозно и психотерапевтично, психологично консултиране и съветване, психосоциална рехабилитация и себеовластяване, за съчетанието между които се постига договореност след първата сесия, съответно на потребностите и възможностите. Доказано е, че максимална ефективност при лечение на психичните разстройства се постига при съчетаване на фармакотерапия с психотерапия.