Терапевтични сесии

Психиатрична и психотерапевтична практика Орфеус е посветена на психичното здраве и възможностите за неговото поддържане, възстановяване и укрепване. Предоставяме на своите пациенти възможност за комплексно лечение – медикаментозно и психотерапевтично, психологично консултиране и съветване, психосоциална рехабилитация и себеовластяване, за съчетанието между които се постига договореност след първата сесия, съответно на потребностите и възможностите. Доказано е, че максимална ефективност при лечение на психичните разстройства се постига при съчетаване на фармакотерапия с психотерапия.

Психиатрична практика Орфеус предлага:
* Психиатрични прегледи и лечение
* Индивидуална психотерапия
* Терапевтична група за паническо разстройство
* Консултиране и терапия на семейства и двойки
* Групи за развитие на личностовия потенциал

Поле на дейност:
* паническо разстройство, тревожни разстройства
* посттравматично стресово разстройство
* адаптационни разстройства
* синдром на прегаряне
* житейски кризи, възрастови кризи, семейни и брачни кризи, загуби
* депресивни разстройства
* психотични състояния, шизофрения и шизофренни разстройства
* афективни разстройства
* психосоматични разстройства

Работно време – след предварително записване на час по телефона се предоставят 50 минути за консултация, преглед, споделяне на преживявания свързани с боледуването, и терапевтична сесия.

АИПСМПП Орфеус е частна психиатрична и психотерапевтична практика, позиционирана в блок 17 на БАН – институт по история, български език и литература, на втория етаж, ул. Шипченски проход, № 52. Това разположение, далече от чакални с други медицински кабинети, предоставя защитено и дискретно място за преглед и лечение.

АИПСМПП Орфеус не работи с НЗОК