Мисия, цели, норми

МИСИЯ

Зерка Морено неколкократно е споделяла с мен убедеността на Морено, че Психодрамата e тръгнала от Балканите и рано или късно ще се върне на Балканите. Приех за своя – и на Психодрама Център Орфеус – мисия, да допринеса за реализирането на тази убеденост на Якоб Леви Морено, чрез:
* Популяризиране на Психодрамата в професионалните среди и в обществото в България
* Пълноценно цялостно професионално обучение в класическа психодрама, социодрама, социометрия и групова психотерапия
* Практическо приложение на класическата психодрама в сферата на терапията, психосоциалната дейност, образованието, театъра, организационната психология и др.

 

ЦЕЛИ
– Пълен курс на обучение по Психодрама, Социодрама и Групова психотерапия на специалисти в сферата на помагащите професии. Поддържане и усъвършенстване на квалификацията на вече дипломирани психодраматисти.
– Практическо приложение на психодрамата в сферата на терапията, образованието, организационната психология, театъра и др.; супервизия.
– Професионални контакти и сътрудничество с други психодрама организации, имащи подобни цели и задачи, както и с други специалисти, практикуващи психодрама или други психотерапевтични методи, с цел взаимен обемен на опит, обогатяване и усъвършенстване на метода.

 

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАHE HA ЦЕЛИТЕ HA ИНСТИТУТА
– Обучителни курсове за първо и второ ниво на обучение
– Крос-семинари за студенти на „Орфеус” с различни гост-преподаватели
– Тематични крос-семинари
– Групи за развитие на личностовия потенциал
– Летни ,,академии”, интензивни курсове, специализирани школи, тематични курсове.
– Колегиум на практикуващи психодраматисти
– Отворени лекции за специалисти в помагащите професии
– Участие в и организиране на семинари, конференции и конгреси – местни, регионални и международни.
– Библиотека „Орфеус” със специализирана литература – психодрама и др. форми на психотерапия – книги, списания, бюлетини, отделни статии и публикации.

В Психодрама Център Орфеус приемаме за основа класическата психодрама на Морено, като същевременно сме отворени към цялото многообразие и богатство, от форми, модификации и съчетания на метода с други методи и направления. Стремежът е да осигурим на обучаващите се възможност да се докоснат до колкото може повече от това богатство и разнообразие, продуцирано от спонтанността и креативността на водещите психодраматисти. Но целта е обучаващите се да овладеят метода на класическата психодрама и да го прилагат качествено. Постигаме го чрез разнообразието от гост – преподаватели и тематични семинари.

 

HОРМИ

Психодрама център Орфеус бе пионер и остана верен на своята мисия.

Макар и малък център, той последователно в годините изпълнява своите цели.

Следва както етичните правила, така и нормите и стандарти за обучение:
– Обучението става в малки групи – по дефиниция не повече от 12 – 15 души, но на практика – под 10 души, за да може да има достатъчно време за всеки участник, както за лична работа, така и за практикуване на взаимно водене под супервизия.
– Да не се включват в групите обучаващи се, които са в отношения на зависимост с обучителя си извън групата (напр. студенти или подчинени на обучителите).

Ще си позволя да предам 2 от посланията на Зерка Морено, които са ме водили и мен самата в годините, предавам ги на своите студенти, и искам да ги предам и на вас:

Психодраматистът трябва да притежава 2 неща – любов и уважение към хората.

Психодрамата е инструмент като скалпела – с него можеш да изрежеш тумор, но можеш и да убиеш. Важно е какви ръце го държат – еднакво важни са и уменията и етиката на използващия инструмента.