д-р Петра Маринова

Психиатър, семеен консултант

Предлага:
Психиатрични консултации
Семейно консултиране (напр. при проблеми в двойката, затруднения при родителстване, адаптация на семейството при боледуване или загуба на негов член)
Индивидуална и групова психотерапия на деца и юноши чрез метода психодрама

Квалификация:
Придобита специалност Психиатрия през 2015г (към МУ-София)
Защитена научна степен „доктор по медицина“ през 2015г (към МУ-София)
Завършено обучение по Семейно консултиране през 2016г (към ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“).
Завършено обучение по Психодрама за деца през 2016г. (към Психодрама център „Орфеус“, обучител: д-р Ф. Блобел)
В обучение по Психодрама за юноши 2016г -2019г. (към Психодрама център „Орфеус“, обучител: д-р Ф. Блобел)
Участие в множество курсове, конференции и семинари, провеждани в страната и в чужбина, в областта на невронауките, психофармакологията и психотерапията
Участие в проекти и статии в областта на психиатрията и психотерапията (повече информация на https://www.researchgate.net/profile/Petra_Marinova2

Член на ECNP, БПА, КЧП, БЛС.
Съучредител на БМПА (Българската младежка психиатрична асоциация).

Тел. за контакти: 0886 422 999