Супервизия на работа с деца и юноши

Супервизор: 
д-р Фабиан Блобел
специалист по детска и юношеска психиатрия и психотерапия в Германия

12 ноември 2020 

Всеки модул се състои от 10 работни часа (по 45 мин) групова супервизия чрез метода психодрама

За кого 
Предназначена е за работещи с деца, юноши или семействата им, практикуващи в педагогичната, социалната или терапевтичната сфера. Препоръчително е за практикуващи водещи на психодрама с деца, добре дошли са и техни колидери, независимо от наличието или липсата на обучение в метода.

Следващите еднодневни модул за групова супервизия ще се проведат в края на август 2020г. и през ноември 2020г. Модулите се провеждат независимо един от друг и записването се извършва за всеки модул по отделно.

Такси и срокове:
75 лв. – редуцирана такса при ранни заявки, внесена до 25.10.2020
90 лв. – внесена между 26.10.2020 и 6.11.2020
110 лв. – внесена след 6.11.2020

Информация за точното място на провеждане (в гр. София), работното време и банковата сметка ще получат включените в групата кандидати.

За контакт: д-р Гълъбина Тарашоева, тел.: 0878 55 78 21; имейл: orpheuspsychodrama@gmail.com