Супервизия на работа с деца и юноши

Супервизор: 
д-р Фабиан Блобел
специалист по детска и юношеска психиатрия и психотерапия в Германия

 
6 юни 2019 г.  

 

10 работни часа супервизия чрез метода психодрама, предназначена за работещи с деца, юноши или семействата им, практикуващи в педагогичната, социалната или терапевтичната сфера. Препоръчително е да участват практикуващи директори на психодрама с деца, приемат се и техни колидери, независимо от наличието или липсата на обучение в метода.

Предвижда се възможност за още 2 еднодневни модула до края на годината (29.08.19 и 14.11.19). Възможно е участие само в отделни модули.

Осигурен е превод на български език.

Заявки за ранно записване за участие се подават до 14.04.19 – без да се внася такса. При събиране на достатъчен брой участници ще бъде потвърдено провеждането на първия модул и тези кандидати ще могат да внесат първоначалната такса от 50 лв. до 30.04.19.

Заявилите участие след 14.04.19 ще внесат такса, съответно на времето на внасянето й, както следва:

ТАКСА УЧАСТИЕ:
50 лв. – първоначална такса – при заявка до 14.04.19 и внесена такса до 30.04.19
60 лв. – Внесена до 24.05.19 
70 лв. – Внесена след 24.05.19

Информация за точното място на провеждане (в гр. София), работното време и банковата сметка ще получат включените в групата кандидати.

За контакт: д-р Гълъбина Тарашоева, тел.: 0878 55 78 21; имейл: orpheuspsychodrama@gmail.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В ГРУПА ЗА СУПЕРВИЗИЯ