Семинар „Социометрия: пренебрегваното съкровище на психодрамата”

Използване на социометрията за изследване на груповата динамика и въздействие върху груповия процес в различни групи юноши и възрастни

с водещ д-р Фабиан Блобел (Германия)

30 август – 01 септември 2019 г.

Морено е създал концептуалната триада на психодрамата, социометрията и груповата терапия.

Той използва думата социометрия в две значения. От една страна, като начин за измерване и работа с по-дълбоката емоционална структура на членовете на групата, а от друга като синоним на социономията, включително гореспоменатата социометрия, социодинамика и социатрия. Докато социарията означава лечение на човечеството, социодинамиката се опитва да разбере груповата динамика.

В рамките на груповата динамика се развиват много модели и теории, които се опитват да подчертаят важни аспекти и процеси в групи.

„Действената социометрията“ е много важен и мощен инструмент за анализ и интервениране в групата въз основа на тези групови динамични модели. Тя може да помогне на групата да осветли неизречените аспекти в рамките на групата и нейния процес. Тя може да визуализира различните мнения и позиции в групата пред групата и да ги направи възможни за отработване. Като осветлява различните позиции, позволява на членовете да виждат нови аспекти един на друг, и в този процес Теле може да бъде променено чрез по-реалистично разбиране за другите и за самия себе си.

Специално при различните видове конфликти и амбивалентност „Скала социометрията“ е в състояние да отвори целия спектър от позиции и роли по дадена тема. Чрез избора на позиция и разкриване, членовете могат да се отворят за среща. При разумно използване този инструмент включва едновременно кохезия, диференциация и реорганизация на индивида и на групата. 

„Психодраматичната социометрия” се опитва да интегрира концепциите за сцена, роля и ролево развитие, включително „дублиране”, „огледало” и „споделяне”. 

В този семинар ще навлезем по-задълбочено в различните теоретични модели на груповата динамика и рамката как да използваме действената социометрия по психодраматичен начин, за да анализираме и работим с подлежащата  по-дълбока структура на групата.

Този семинар по социометрия включва теория, преживелищен опит и обучение, по игрив и приятен начин.

Осигурен е превод на български език.

На завършилите семинара участници ще бъде издаден сертификат.

Скоро очаквайте информация за цени и дати за ранни записвания.

Информация за точното място на провеждане (в гр. София), работното време и банковата сметка ще получат включените в модула кандидати.

За контакт: д-р Гълъбина Тарашоева, тел.: 0878 55 78 21; имейл: orpheuspsychodrama@gmail.com

Заявка за участие в семинар „Социометрия: пренебрегваното съкровище на психодрамата”