Обучение по Психодрама с юноши

Модул 4: “Същинска работа” – Психодрама и действени методи за личностово израстване в постоянна група
Последен модул от програмата за обучение „Психодрама и действени методи в групи с юноши”

с водещ
д-р Фабиан Блобел
специалист по детска и юношеска психиатрия и психотерапия в Германия

07 – 09 юни 2019 г.

Програмата за обучение „Психодрама и действени методи в работата с групи от юноши” е предназначена за специалисти, работещи с групи от юноши в педагогичната, социалната или терапевтичната сфера. Състои се от 4 модула по 30 учебни часа всеки, но се допуска участие и само в отделни модули. 

Основно се преподават специфични за юношите техники от метода на психодрамата и социометрията, но много други действени методи също са включени и ще бъдат обсъдени. Не се предвижда добре познати основни психодраматични техники да се преподават в дълбочина, затова за включването в обучителната програма се препоръчва участниците да имат предварителни знания и собствен опит с този метод или да са в процес на придобиването му.

В груповата фаза на Същинска работа, групата е в състояние да изгради и следва обща цел. Психодрамата предлага широк спектър от форми и дейности, като групови игри, социодрама, протагонист центрирани работи, винетки, скулптури и др. В този семинар фокусът ще бъде върху ролевата теория и концепциите за спонтанност и креативност. Как можем да подкрепим юношите в тяхното ролево развитие и тяхната способност да играят? Как можем да използваме формите и активностите на психодрамата в нашите групи с юноши, за промяна на техния ролевия спектър, тяхната ролева креативност и ролева гъвкавост? 

Както обикновено този психодрама семинар включва теория, собствен опит и обучение.

Осигурен е превод на български език.

Ще се издава сертификат за участие във всеки отделен модул. 

Заявки за ранно записване за участие се подават до 14.04.19 – без да се внася такса. При събиране на достатъчен брой участници ще бъде потвърдено провеждането на модула и тези кандидати ще могат да внесат първоначалната такса от 160 лв. до 30.04.19.

Заявилите участие след 14.04.19 ще внесат такса, съответно на времето на внасянето й както следва:
ТАКСА УЧАСТИЕ:
160 лв. –  при заявка до 14.04.19 и внесена до 30.04.19
180 лв. – внесена до 24.05.19
210 лв. – внесена след 24.05.19

Информация за точното място на провеждане (в гр. София), работното време и банковата сметка ще получат включените в модула кандидати.

За контакт: д-р Гълъбина Тарашоева, тел.: 0878 55 78 21; имейл: orpheuspsychodrama@gmail.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В МОДУЛ 4 НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПСИХОДРАМА С ЮНОШИ