Въвеждащ семинар за Обучение „Психодрама с деца“

Предстои въвеждащ семинар за включване във втори випуск на програмата за обучение „Психодрама с деца по метода на Alfons Aichinger“
с водещ
д-р Фабиан Блобел
специалист по детска и юношеска психиатрия и психотерапия в Германия, пряк ученик на Alfons Aichinger и Walter Holl

ко-водещ
д-р Петра Маринова
психиатър, д.м., директор на психодрама с деца

15 -17 ноември 2019г.

Въвеждащият семинар ще даде информация за най-важните теоретични конструкти за тази аналитична форма на психодрама терапия за деца. Той не е обвързан с включване в цялостната програма, която ще започне през 2020 г. и се очаква да завърши в рамките на 4 години. Участниците във въвеждащия семинар ще получат сертификат и часовете ще им бъдат признати към общия брой часове в случай на включване в цялостната програма. Този семинар дава възможност за най-общо запознаване с метода на психодрама с деца и изграждане на първоначална представа къде в символната игра неусетно имаме възможност да дублираме или предоставим огледало на детето. 

За включване в програмата се препоръчва участниците да имат професионална компетентност и правоспособност за работа с деца и предварителни знания и опит в работа с психодрама или да са в процес на придобиването му. 

Семинарът ще съчетава усвояване на теоретични знания, собствен опит, учене чрез правене и работа под супервизия. 

Осигурен е превод на български език.

Скоро очаквайте подробности за цени и дати за ранно записване. 

Заявка за участие във въвеждащ семинар „Обучение по Психодрама за деца“