Tематични семинари

Институт Орфеус организира специализирани семинари, водени от д-р Гълъбина Тарашоева, по различни теми, подходящи за студентите и от двете нива на обучение по психодрама, които са отворени и за външни спрямо обучителните групи участници:

1. Терапевтичните фактори в психодрамата;
2. Работа със съпротивите;
3. Процес и съдържание;
4. Психодраматична работа с агресията;
5. Групова динамика в психодраматичната група;
6. Разрешаване на конфликти чрез психодрама;
7. Работа със загубите чрез средствата на психодрамата;
8. Сънища, фантазии и приказки;
9. Монодрама и вътрешна психодрама;
10. Психодрама и приказки.