История

Психодрама център „Орфеус” бе създаден през 1993 г. в гр. София.

Дълги години преди това в България на психотерапията във почти всичките й форми на институционално ниво се гледаше в най-добрия случай като на нещо несериозно, беше омаловажавана, отричана, обявявана за „нездраво, западно влияние”. При университетското преподаване се признаваха и се споменаваха само отреагиращи и релаксиращи методи.

В началото на 70-те години на миналия век д-р Георги Каменов започна да води първите психотерапевтични групи в мазето на първа психиатрична клиника в Медицинска Академия София, и събра около себе си група от млади психолози и психиатри – underground периода на груповата психотерапия в България.

д-р Георги Каменов с Румен Георгиев (снимката ни е любезно предоставена от Румен Георгиев)

Десет – петнадесет години преди ,,нежната революция” в социално – икономическата сфера (1989г.) една група от 10 – 15 млади психиатри и психолози, подобно на дисиденти в своята професионална сфера, започнаха да проправят път за съвременната психотерапия в България. Без възможности за институционално обучение в каквато й да е форма на психотерапия, без легален достъп до психотерапевтична литература, но с много ентусиазъм, сериозна мотивация и отговорност, бяха направени първите практически стъпки в групово – динамичната психотерапия, индивидуалната, а по-късно и във фамилната психотерапия и системния подход. В края на 70-те и началото на 80-ти години този кръг от самоуки психотерапевти бе успял да се запознае с произведенията на няколко водещи в тези сфери автора и работеше на принципа на взаимно обучение и на взаимна супервизия. Всеки петък след обед се събирахме и до късно анализирахме случващото се във всяка група, новите кандидати за включване в терапия, трудностите, грешките, успехите… И воденето на групите и участието ни в “петъците” беше напълно доброволно, изцяло безвъзмездно, т.е. безплатно и в извънработно време, с цялата необходима отговорност и посветеност.
B края на този период малко преди обществено политическите промени, макар и бавно и неохотно, нo тези психотерапевтични активности започнаха да се приемат не така враждебно от официалните институции. Съобщения за работата ни в психотерапевтичните групи вече бяха допускани на научни психиатрични конференции. Започна и провеждането на първите курсове по арт – терапия, фамилна терапия и др. от гост­ – преподаватели от Англия (Даяна Уолър и Дан Лъмли), Гърция (Джордж и Васу Василио) и др.


Жени Георгиева, Даяна Уолър и Дан Лъмли и Румен Георгиев (снимката ни е любезно предоставена от Жени и Румен Георгиеви)

1983 г. семинар по фамилна терапия – системен подход, проведен от Джордж и Васо Василиу в клиниката в Суходол – Александър Ангелов, Маряна Гърданова, Рубен Бенатов, Vasso Vassiliou, Dr. George Vssiliou, Жени Георгиева, Марина Бояджиева, Александър Маринов, Гълъбина Тарашоева, Румен Георгиев, Давид Йерохам и Филип Димитров. Участват много от водещите на групи в ъндърграунд движението „Петъците“

Оказа се, че в професионалните ни среди съществува истински „глад” за цялостно квалифицирано психотерапевтично обучение.

През 1986 г Няколко от членовете на “петъците” след сериозна битка за “изходни визи” успяхме да заминем за Загреб. за да вземем участие в ІХ конгрес на Международната Асоциация по Групова Психотерапия /IAGP/. Там беше първата ми, почти случайна среща с психодрамата – по съвета на Дан Лъмли, участвах в уъркшопа на Ken Sprague, негов приятел от Англия, психодраматист. На практика това се оказа социодраматичен уъркшоп, но преживяването беше разтърстващо. След това участвах в уъркшопи водени Зерка Морено, Рене Марино, Гьоран Хьогберг, Моника Зурети и други и открих своя метод. След завръщането си в България, в продължение на 3 години водих кореспонденция с психодраматисти в самотно търсене на обучение. Зерка Морено ме насочи към Гьоран Хьогберг. През 1988 г. на конференцията на психотерапевтите от социалистическите страни в София поканихме Рене Марино и Гьоран Хьогберг, и те проведоха първите психодрама уъркшопи в България. След тях, вече не бях толкова самотна в желанието си да уча психодрама. Д-р Гьоран Хьогберг проведе разговори с д-р Тома Томов за стартиране на обучителна програма по психодрама, водена от Стокхолмската Психодрама Академия съвместно с Медицинска Академия София. Получихме подарък от Гьоран – книгата “The essential Moreno” под редакцията на Джонатан Фокс и заръка да съберем група от 10 души, които искат да се обучават в психодрама, и да започнем да я четем.


B тези условия през април 1989г. стартира първата обучителна група по психодрама в България (т.н. група София 1), водена по програмата на Стокхолмската Академия по психодрама. B нея се включиха една голяма част от „пионерите” на психотерапията у нас от нейния „underground” период.

  
Габриеле Визман Брун

 

Гълъбина Тарашоева, Габриеле Визман Брун и Моника Зурети


Семинар с Рене Марино

Обучението се водеше от д-р Гьоран Хьогберг и Габриеле Визман Брун, но в него севключиха имного други известни психодрама обучители като Моника Зурети, Рене Марино и др.

След нея още две групи психодраматисти бяха обучени от гост – преподаватели от чужбина – едната (т.н. София 2) по програмата на Уберлинген Института по психодрама, воден от Грете Лоидц – Германия, a другата (т.н. София 3) – по програмата на Института Ела Мей Шеарън, Германия.

Психодрама Център „Орфеус” бе основан след завършването на обучението на първите български психодрама – терапевти, когато психодрамата вече започваше да става популярен в професионалните среди метод и търсена като допълнителна професионална квалификация. B новите реалности в страната бе назряла необходимостта и бе станало възможно българските психодраматисти да се ангажират с отговорността обучението на нови поколения психодраматисти у нас да става на родния ни език, водено не от гости, а от постоянно живеещи в страната преподаватели. Разбира се поради липсата на традиции и опит в това отношение това стана възможно с подкрепата, помощта, консултирането и супервизията на много водещи психодраматисти от целия психодраматичен свят, но и с поемането на отговорността за цялостния процес от първите български психодрама – обучители.

След регистрацията на ЕТ Орфеус Гълъбина Тарашоева на 26.03.93, дейността на психодрама център „Орфеус” реално стартира на 18.10.93 с петдневен психодрама тренинг-семинар – въведение в психодрамата, проведен от първия гост-­преподавател на центъра – проф. д-р Дейвид Киппър (Ph.D.) от Университета на Чикаго.

Откритата лекция на проф. Киппър „Действията говорят по-силно от думите” пред многобройната публика в аудиторията на Катедрата по пcиxиaтрия в Медицинска Академия на 21.10.93. по същество представляваше и официално откриване на Психодрама Център „Орфеус” пред професионалната общност и масмедиите.

След проведената от Дейвид Киппър супервизия на работата ми, насърчена, окуражена, напътствана и стимулирана от него, на 14.01.94 започнах и до 19.06.94. проведох първата група за разширяване на личностния потенциал „Орфеус-1”.

Ко-лидер на тази, както и на втората такава група „Орфеус-2”, бе Даниела Керина, дипломиран психолог, обучаваща се в психодрама в групата на Бернхард Ахтерберг (София-3) по програмата на Института на Ела Мей Шеърън. Групата „Орфеус-2”, стартирала на 08.11.94 в Русе успешно приключи своята работа на 14.05.95.


13 до 15 август 1994 Сю Даниел, психодрама – преподавател oт Австралийския колеж по психодрама, проведе психодрама-­тренинг, посветен на ролевата теория и супервизира работата на водещите на групата, след което насърчи продължаването й.


Ha 07.10.94. ,,Орфеус-1” се трансформира в първата обучителна група, работеща по програма за обучение за психодрама-асистенти, която с Даниела Керина създавахме паралелно с прилагането й с пионерски усилия, ентусиазъм, кураж и отговорност.

Много подкрепа за това получавахме от Бернхард Ахтерберг от Eлa Мей Шеарън Института в Германия – под формата на директна и индиректна супервизия, дискусии с екипа, съвети и споделени професионални преживявания.

През септември 1994 и през март 1995 Бернхард Ахтерберг бе гост-преподавател на „Орфеус- 1” и запозна обучаващите се с психодраматичната работа с помощта на кукли. В работата на тази първа обучителна група за психодрама първо ниво участваха и трима души от Орфеус – 2.


Първите 14 психодрама асистенти в Орфеус приключиха това ниво на своето обучение (след практически изпит, проведен от Дейвид Киппър през октомври 1996г.), на 09.12.96.

Крос-семинар през октомври 1996 г. с гост – преподавател проф. Дейвид Киппър, който проведе и практическия изпит на първите психодрама асистенти в Орфеус.

И така в годините група след група, крос – семинар след крос – семинар работихме, учихме, развивахме се, преживявахме заедно незабравими моменти – и радостни, и тъжни, и трудни и успешни.

От 01.01.2003г. психодрама център Орфеус си има нов самостоятелен постоянен дом. От създаването си до този момент групите провеждат своите работни уикенди и крос-семинари в различни временно наемани помещения – учителската стая на две различни училища, картинна галерия, концертна зала, ритуална зала, кабинет за психологични консултации, център за психо-социални дейности, класна стая и физкултурен салон на друго училище, зала в психодиспансер и др. Постоянен самостоятелен дом Орфеус е имал преди този, за кратък период от октомври 98г. до юни 99г. С работната зала в сградата на Българската Академия на Науките и нейния институт по история, Орфеус се превърна в истински център, подходящо оборудван за групова психотерапевтична работа.

На 23.03.03. се дипломираха първите пет психодрама – директори на Орфеус (групата Орфеус-1-4) със изпит, проведен от комисията на БДПГТ.Събитието бе отбелязано с тържествено връчване на дипломите в присъствието на семействата на дипломиращите се и представление на трупата на плейбек театър Орфеус.

Верен на ролята си на пионер, Психодрама Център Орфеус през 2012 г. организира и първия въвеждащ семинар по Психодрама с деца, с гост преподаватели д-р Фабиеан Блобел и Хелена Берм, директни ученици на създателите на метода – Alfons Aichinger и Walter Holl.


Проведохме и първия у нас пълен курс на обучение по Психодрама с деца по метода на Alfons Aichinger и Walter Hol, с водещ д-р Фабиан Блобел от Германия.
На 04.12.16 г. след изпит с представител на БДПГТ бяха дипломирани първите 17 Директори на Психодрама с деца.


В продължение на пионерството ни д-р Фабиан Биобел, през юли 2016 г. проведе и първия семинар „Въведение в психодрама и действeни методи в работата с групи при юношите”.

През 2019г. се очаква да се дипломират и първите преминали първия у нас пълен обучителен курс по психодрамата при юноши.

Продължаваме да пишем историята на Психодрама Център Орфеус и да следваме мисията си!