Дипломирани в Орфеус

Публикуване на дипломираните в Психодрама Център Орфеус:

  • Психодрама Асистенти

  • Психодрама Директори

  • Директори на Психодрама с деца