Лекция демонстрация за „Психодрама за деца“

Представяне на предстоящата програма за обучение в Психодрама за деца по метода на Alfons Aichinger. Дава възможност за най-общо запознаване с метода на психодрама с деца и изграждане на първоначална представа къде в символната игра имаме възможност неусетно да дублираме или предоставим огледало на детето. 

Водещ: 
Фабиан Блобел

Кога:
28.08.2019, 18:00-21:00

Такса:
безплатно

Език:
Английски (осигурен е превод на български език)

Място: 
София, бул. Шипченски проход 52, Институт по Космически Изследвания и Технологии (ИКИТ), (блок 1 на БАН, точно срещу блок 17), на втория етаж.

Целева група:
Професионалисти, които работят като терапевти, консултанти, учители, социални работници във всички видове клинични или социални сфери, и ще прилагат метода в рамките на своята професионална компетентност.