Група за усъвършенстване на личностовия потенциал

За кого?
Групата е предназначена за професионалисти и студенти в сферата на помагащите професии, както и за всеки, който желае да развива своя личностов потенциал.
Същност
Участието в групата Ви предоставя възможност за задълбочено себепознание и себерефлексия, развитие и усъвършенстване на собствената личност и на взаимоотношенията си с другите, придобиване на опит за работа в група. Участниците имат възможност да изследват своите силни и слаби страни, както и вътрешния си баланс между независимост и способност за свързване, жертвоготовност за другите и грижа за себе си, емоционалност и рационалност, автономност и заедност. В тази група всъщност може да започне или да се катализира процесът на личностово израстване, съзряване, развитие и усъвършенстване на личностовия потенциал, което продължава през целия живот. Активната работа в такава група е необходим предварителен етап за включване в обучение по психодрама и се препоръчва при навлизане в сферата на помагащите професии. Участниците в нея работят със собствените си преживявания, развиват комуникативни умения, необходими в помагащите професии, изграждат умения за даване и приемане на позитивна и на негативна обратна връзка, сътрудничество и конструктивна конфронтация, баланс между емпатия и асъртивност.

Основен метод на работата е психодрамата.

Работи се в затворена група от 8 – 12 участника.

Продължителност:
200 работни часа (по 45 минути), разпределени в 10 работни уикенда по 20 часа (по един уикенд месечно).

Стартиране на групата: 16-17.01.2021

Включването в групата става след входно интервю, което се провежда след уговорка по телефона за датата и часа.

Краен срок за подаване на заявки и за провеждане на интервюта: 08.01.21

Цена на един работен уикенд – 90 лв.

Работно време на групата: събота и неделя от 9:00 до 18:00

Сертификат за участие ще се издаде на завършилите целия курс.

Водещ:
д-р Гълъбина Тарашоева – Психодрама терапевт, дипломирана от Стокхолмската психодрама академия и от Психодрама институт за Европа, ученик и на Зерка Морено, Дейвид Кипър и др., пионер на психодрамата в България, съосновател на БДПГТ и първи негов председател, съосновател на БАП, съосновател на ФЕПТО, както и на PIfE,член на Борда на директорите на Международната Асоциация по Групова Психотерапия.

За контакт: д-р Тарашоева, тел.: 0878/55-78-21, orpheuspsychodrama@gmail.com

Заявка за включване в група за развитие на личностовия потенциал