ГМРК към ФЕПТО

Участие на д-р Тарашоева в живота и срещите на Групата за Мир и Разрешаване на Конфликти към ФЕПТО (ГМРК)

2009 г – сформиране на групата по време на Конференцията на Международната Асоциация за Групова Терапия (МАГТ) в Рим, инициирана от Ева Фалстрьом

2010 г. Среща на Групата за мир и разрешаване на конфликти към FEPTO –Торино, Италия

2011 г. Среща на Групата за мир и разрешаване на конфликти към FEPTO  – в Йерусалим, предшестваща годишната среща на ФЕПТО

 

 

2011 г. Среща на Групата за мир и разрешаване на конфликти към ФЕПТО – София – организиране и участие

 

     

 

2012 г. Участие в Среща на Групата за мир и разрешаване на конфликти към ФЕПТО в Осло, по време на годишната среща на ФЕПТО

2013 г. Участие в Среща на Групата за мир и разрешаване на конфликти към ФЕПТО в Сантандер, по време на годишната среща на ФЕПТО

2013 г. Участие в екипа на ГМРК, провела уъркшоп по време на Социодрама Конференцията в Изео, Италия

2016 г. Участие в Среща на Групата за мир и разрешаване на конфликти към ФЕПТО в Маратон, по време на годишната среща на ФЕПТО