СОЦИОДРАМА

Участие на д-р Тарашоева в срещи по Социодрама:

Международни конгреси по Социодрама

2010 г. Социопсиходрама семинар във Факултета по психология на Университета Буенос Айрес, организиран от следдипломен курс Клинична психодрама – Буенос Айрес

2010 г. III международен социодрама Конгрес и Първа социопсиходрама среща – Светлината намира пътя – Пуерто Мадрин, Патагония, Аржентина

2010 г. Социопсиходрама и китове – следконгресен уъркшоп с водещ д-р Моника Зурети – Пуерто Пирамидес

2013 г. ІV Международен конгрес по Социодрама – Iseo, Italy

 

Група за Мир и Разрешаване на Конфликти към ФЕПТО (ГМРК)

2010 г. Среща на Групата за мир и разрешаване на конфликти към FEPTO –Торино, Италия

2011 г. Среща на Групата за мир и разрешаване на конфликти към FEPTO  – Jerusalem

 2011 г. Среща на Групата за мир и разрешаване на конфликти към FEPTO – София – организиране и участие

2012 г. Участие в Среща на Групата за мир и разрешаване на конфликти към ФЕПТО в Осло, по време на годишната среща на ФЕПТО

2013 г. Участие в Среща на Групата за мир и разрешаване на конфликти към ФЕПТО в Сантандер, по време на годишната среща на ФЕПТО

2013 г. Участие в екипа на ГМРК, провела уъркшоп по време на Социодрама Конференцията в Изео, Италия

2016 г. Участие в Среща на Групата за мир и разрешаване на конфликти към ФЕПТО в Маратон, по време на годишната среща на ФЕПТО