БАП

Срещи и участие на д-р Тарашоева в живота на Българската Асоциация по Психотерапия

 1993г. – съосновател на Българската Асоциация по Психотерапия и  Психологично Консултиране (БАППК), по-късно преименувана в на Българската Асоциация по Психотерапия (БАП).

 

 

1993 – 2000 – член на Комисията по Етика на БАППК.

           1993 – и до сега – член на Комисията по Стандартите на БАППК.

2000 – 2005 – зам. председател на БАППК

 

2000 г. – I Национална конференция по психотерапия – София

2008 г. – III национална конференция по психотерапия: Психотерапията в България – история и развитие, 15 години извървян път – София

21–23.11.14  Национална конференция по психотерапия – София – „Предизвикателствата на личностовата проблематика – концептуализация и терапевтични подходи”

1718. 10.15I Национална конференция по психотерапия „Терапевтичната ни практика” – София

23.11.15 По случай деня на психотерапията БАП Оличава стратегическия принос  на Д-р Гълъбина Тарашоева За вавеждането и утвърждаването на международните професионални стандарти по психотерапия в България

2016 IІ Национална конференция по психотерапия – Идентичност и различия

24.11.16 -По случай деня на психотерапията БАП Оличава Д-р Гьоран Хьогберг, Стокхолм, Швеция за цялостен принос за въвеждането, утвърждаването и развитието на Психодрамата, Социометрията и Груповата психотерапия в България

       

Гълъбина Тарашоева, Петра Маринова –Джамбазова – „Процес и съдържание в психодрамата – проследяване при случай на пациент с паническо разстройство“ – сборник Идентичност и Различия, БАП 2016, „Авангард Прима” 2016, 78-95 стр.

 

Гълъбина Тарашоева, Петра Маринова –Джамбазова, Ангел Томов,Райна Немцова – „Ефективност на психодрама при терапия на болни с паническо разстройство – предварителни резултати“, в сборник Психотерапевтични подходи и практики, БАП 2016, „Авангард Прима” 2016, 53-65 стр.