WCP и ЕAP

Участие на д-р Тарашоева в срещи на Световния Съвет по Психотерапия (WCP) и на Европппейската Асоциация по Психотерапия (ЕAP)

1996г. – член на Световния Съвет по Психотерапия и на Европппейската Асоциация по Психотерапия.

1996 г. Участие в I конгрес на Световния съвет по Психотерапия (WCP) – Виена