ПИзЕ (PIfE)

Участие на д-р Тарашоева в създаването, живота и срещите на Психодрама Институт за Европа

1989г. – съосновател на Психодрама Институт за Европа (PIfE).

1989 -1996г. – говорител на Българския клон на PIfE.

1993 -1997г. – зам. секретар на Борда на PIfE.

 

1989 г. Основаване по време на X конгрес на IAGP в Амстердам

1991 г. Участие в I конференция на ПИзЕ в Будапеща

1993 г. Организация на и участие във II-та конференция на ПИзЕ в София

  

1993 1996 г. Редовно участие във всички работни срещи на Борда на ПИзЕ.

1995 г. Участие в III конференция на ПИзЕ – Гелнхаузен, Германия