Международни Психодрама срещи

Участие на д-р Тарашоева в различни Международни Психодрама Срещи и семинари:

1992 г. Десетдневен международен семинар: Енкаунтер с Джейкъб Леви Морено с водещ Зерка Морено – Хайланд, Ню Йорк, САЩ

в санаториума Бийкън

   

в дома на Морено

в театъра на Морено

 

1992 г. Двудневна международна Постконгресна среща по психодрама – Ямашиши, Квебек, Канада

 

1994 г. Десетдневен интензивен курс за психодрама-водещи под супервизията на Зерка Морено – Хайланд, Ню Йорк, САЩ

  

 

1994 г. Международна психодрама конференция: Пътят напред – Оксфорд, Англия

 

1994 г. Тридневен семинар на тема: Психодрама при работа с жертви на насилие, воден от Илейн Сашноф от САЩ, проведен в Бирмингам, Англия

 

1994 г. Международна конференция: Психодрама и фамилна динамика – Салготарян, Унгария

 

1997 г. Седемдневен семинар със Зерка Морено: Класическа психодрама – Еast Down – Холуел център, Англия

 

2003 г. Участие в международна конференция: Различни подходи в психодрамата – Лисабон, Португалия