ФЕПТО

Срещи и участие на д-р Тарашоева в живота на ФЕПТО:

1996г. – съосновател на Федерацията на Европейските Психодрама Тренинг Организации (FEPTO)

1996 г. – 1997г. – член на редколегията на ФЕПТО

1997г. – 2005 г. – член на тренинг – комитет на ФЕПТО

1998г – Психодрама Център Орфеус е приет за институционален член на ФЕПТО.

2002г. – организатор на ФЕПТО срещата в София

от 2008 г. – член на Комитета за проучвания към ФЕПТО. Организатор на срещата му в София през 2012 г.

oт 2009 г. – член на групата за мир и разрешаване на конфликти. Организатор на срещата й в София през 2011 г.

В печатни издания на ФЕПТО:

Galabina Tarashoeva – Psychodrama Center Orpheus – presentation and training program – in Study & coordination of psychodrama education in Europe, European psychodrama trainers group, vol.3 – August 1995

Galabina Tarashoeva – Historical background and the future of psychodrama in Bulgaria – in Study & coordination of psychodrama education in Europe, European psychodrama trainers group, vol.3 – August 1995

Galabina Tarashoeva – Psychodrama Center Orpheus – presentation and training program – in Study & coordination of psychodrama education in Еurope, European psychodrama trainers group, vol.4 – 1996

Galabina Tarashoeva – Our Bernhard Achterberg – in Psychodrama training – a European view, edited by Pierre Fontaine – FEPTO publications – 1999

Galabina Tarashoeva – Psychodrama training in Bulgaria – in Psychodrama training – a European view, edited by Pierre Fontaine – FEPTO publications – 1999

Годишните срещи  и годишните конференции:

1994 1996 г. Участие в три работни срещи на преподавателите по психодрама в Европа, в резултат на които през 1996 г. бе учредена Федерация на Европейските психодрама тренинг организации (ФЕПТО)

Участие във II-та – 1994 г. в Оксфорд, Англия

   

           

Участие в III-та – 1995 г. в Льовен, Белгия

    

            

Участие в IV-та – 1996 г. в Льовен, Белгия – Учредяване на ФЕПТО, изработване на устав, подписан от съоснователите

                                                         

1998 г.  Участие VI годишна международна работна среща на ФЕПТО – Дийц, Германия

                   

           

2000 г. Участие VIII годишна международна работна среща на ФЕПТО: Тренинг и ценности – Будапеща, Унгария

      

2001 г. Участие IX годишна международна работна среща на ФЕПТО: Взаимоотношения в тренинга –Корени и крила – трансгенерационни аспекти – Грас, Франция

  

2002 г. Организиране на и участие в X годишна международна работна среща на ФЕПТО: От теорията към практиката – Бистрица, България

 

Среща на ФЕПТО с БДПГТ

запознаване на ФЕПТО със София и екскурзия до Копривщица

2003 г. Участие в XI годишна международна работна среща на ФЕПТО: Пътища за супервизия – Ещорил, Португалия

Фепто театърът на Ева Фалстрьом

Фадо и танци

2004 г. Участие в XII годишна международна работна среща на ФЕПТО: Доверие, етика и власт в практиката – Каунианиен, Финландия

 

домакините

    

борда

загряване за запознаване                               плейбек театър

 

 

с ФЕПТО в гората

в музея на селото

2008 г. Участие в XVI годишна международна работнасреща на ФЕПТО – Берзден (Глазгоу, Шотландия)

  

   

Фепто театърът на Ева

Грете Лойц и ФЕПТО поздравяват Пиер Фонтейн по телефона

Inverary

2009 г. Участие в XVII годишна международна работна среща на ФЕПТО: Срещни съседите си! Социометричен подход за изграждане на професионална мрежа – Гент, Белгия

   

     

2010 г. Участие в XVIII годишна международна работна среща на ФЕПТО: Живеене на границата – Ковачица, Сърбия

    

2011 г. Участие в ХІХ годишна международна работна среща на ФЕПТО – Йерусалим

домакините

  

малката ни група

ФЕПТО театърра

 

артистично пресъздаване на ежедневието в Израел

плей бек трупата

  

с ФЕПТО братята ми – Йорг и Маурицио

2012 г. Участие в XХ  годишна международна работна среща на ФЕПТО в Осло, Норвегия

пресъздаване на дивата патица отИбсен

ФЕПТО театърът на Ева

на чаша вино при кмета на Осло

с ФЕПТО братята ми

във Вигеланд парк

 

с Ева Рьойне и Моника Зерити

Фиорда

2012 г. Участие в международна конференция на на ФЕПТО – Ромерике, Осло, Норвегия

представяне на проект EMPOWER

представление  на плейбек театър Еко

с Ева и трупата на плейбек театър  Еко

2013 г. Участие в ХХІ годишна среща и в международната конференция на ФЕПТО в Сантандер, Испания

   

    

    

2016 Участие в ХХІV годишна среща и в в международна конференция  на ФЕПТО в Маратон, Гърция