Сателитни

Участие на д-р Тарашоева в психодрама срещи, организирани от различни организации:

2015 г. – Конференция  – „Да запазим връзката – история на душата” –  в чест на Бернхард Ахтерберг, 18 – 20.09.15  във Велико Търново