БДПГТ

Срещи и участие на д-р Тарашоева в живота на

Българското Дружество по Психодрама и Групова Терапия (БДПГТ)

 1990г. – съосновател на Българското Дружество по Психодрама и Групова Терапия (БДПГТ).

1990 – 1992г. – първи председател на БДПГТ.

          1996 – и до сега – член на Комитета за тренинг – стандарти.

2005 – 2008 – председател на етичния комитет на БДПГТ

          2016 и до сега – координатор на Контролната Комисия

 

2007 г . Активно участие в I-та конференция на Българското дружество по психодрама и групова терапия (БДПГТ) – София

2009 г. Активно участие във II-та конференция на БДПГТ: Психодрамата среща психодрамата – София

2016 Участие в Юбилейната национална конференция на БДПГТ под надслов „Даровете на психодрамата – 25 години приложение на метода“,