СПА / WPA

Участие на д-р Тарашоева в срещи на Световната Психиатрична Асоциация (СПА / WPA):

2002 г.  Участие в XII Kонгрес на Световната Психиатрична Асоциация (WPA): Партньорство за психично здраве – Йокохама, Япония

2004 г.  Международен конгрес на Световната психиатрична асоциация (WPА):Treatments in Psychiatry: an update – Флоренция

2005 г.  Международен конгрес на Световната психиатрична асоциация (WPА):Advances in Psychiatry – Атина

2005 г. ХІІІ Kонгрес на Световната психиатрична асоциация (WPА): 5000 yearsof science and care Building the future of psychiatry – Кайро