Колегиум Частна психиатрия, Дунавски симпозиум и Програма Клинична психология

Срещи и участие на д-р Тарашоева  в живота на

Колегиум Частна Психиатрия,

Дунавски симпозиум,

Програма Клинична психология към СУ

 

2000г. – съосновател и член на сдружението “Частна Психиатрия”.

          2000г – 2004г. – член на Етичната комисия на сдружението “Частна психиатрия”.

          2006г.2008 – член на Етичната комисия на сдружението “Частна психиатрия”.

 

2000 г. –  I годишна конференция на Колегиум частна психиатрия: Резистентни депресии – Варна

2001 г. –  II годишна конференция на Колегиум частна психиатрия: Терапевтична резистентност в психиатрията. Стандарти на поведение – Кърджали

2002 г. – III годишна конференция на Колегиум частна психиатрия: Невротични състояния. Рисково поведение в болестта – Боровец

2004 г. –  IV годишна конференция на Колегиум частна психиатрия – Пловдив

2006 г. – Дунавски симпозиум по психиатрия: Превенция на релапс. Коморбидност в психиатрията. Ресоциализация – Варна

2007 г. – VII национална конференция на Колегиум частна психиатрия: Модели на финансиране и обслужване. Интердисциплинарни срещи.Новости в психиатричната терапия – Пловдив

2009 г. – IX-та конференция на Колегиум частна психиатрия, с теми: Многоликият страх. Взаимоoтношенията междуобщопрактикуващи лекари и психиатри в системата на психиатрично обслужване. Психиатрична рехабилитация – София

23 – 24.04.15 – конференция на Колегиум Частна психиатрия и СУ – „Новини от лечебното изкуство”- в София,

2016 Конференция на Колегиум Частна психиатрия и СУ”- в София,

2016 Втора международна конференция по клинична психология”- в София,