БПА, СПО, НДНН, ECNP

Срещи и участие на д-р Тарашоева в живота на

Софийско Психиатрично Общество (СПО),

Българската Психиатрична Асоциация (БПА),

Европейския колеж по невропсихофармакология (ECNP) и

Научно Дружество по невропсихофармакология и невронауки (НДНН)

 

1992г. – съосновател на Софийско Психиатрично Общество (СПО).

1992 – 1996г. – член на Комисията по етика на СПО.

От 1999г – член на Българската Психиатрична Асоциация (БПА).

          1999г – до 2006 – член на редколегията на Бюлетина на БПА.

2000г. – член на надзорния съвет на БПА

           2001г. – 2006 – секретар на БПА

2006 г – 2008 – член на надзорния съвет на БПА

           2008г – 2010 председател на надзорния съвет на БПА

08.05.1993 г. – ІІ конференция на БПА, София – Веселка Христова, Гълъбина Тарашоева и Александър Ангелов уъркшоп – Психодрама – елементи и техники,

1994 г.- ІІІ конференция на БПА, Раднево – Гълъбина Тарашоева – уъркшоп – Ролеви репертоар,

1999 г. – VIII годишна конференция на БПА, София: Психиатрията на прага на 21-ви век – Гълъбина Тарашоева – Представяне на Психодрамата в България на пленарна сесия на работна група Психотерапия.

2000 г. – IX годишна конференция на БПА, София: Добрата клинична практика в психиатрията –

  • Гълъбина Тарашоева – уъркшоп – Реформата, реформаторите и реформираните.
  • Гълъбина Тарашоева, Димо Станчев – Добрата практика в психотерапията – приложимост на понятието и възможности за изработване на стандарти – панелна дискусия

2001 г. X годишна конференция на БПА, Варна : Психиатрията в променящото се здравеопазване

  • Гълъбина Тарашоева, Димо Станчев, Биляна Мечкунова – Стандарти за обучение по психотерапия – панелна сесия
  • Гълъбина Тарашоева – Психодраматичен метод за разрешаване на конфлиикти – уъркшоп

2002 г. – XI годишна конференция на БПА, Велико Търново: Обучението в психиатрията  – Организиране и участие

  • Йорг Бурмайстер от Швейцария, Гълъбина Тарашоева, Димо Станчев и Никола Атанасов – Продължаващото обучение по психотерапия – панелна дискусия
  • Гълъбина Тарашоева – Психодраматична работа за разрешаване на конфликти – уъркшоп.

2003 г. – XII годишна конференция на БПА, Варна: Съвременни технологии и подходи в психиатрията – Организиране и участие – Гълъбина Тарашоева,  – Психодраматично-психодинамична групова терапия в психиатрията. Терапевтични фактори и терапевтични инструменти – презентация

2004 г.  – XIII годишна конференция на БПА, Кърджали: Психиатрия, медицина и общество: интеграция, роли и отговорности – Организиране и участие – Гълъбина Тарашоева, Любомир Живков – Модел за спешна психиатрия

2005 г. – XIV годишна конференция на БПА, Плевен: Системи в психиатричното обслужване – професии, обучение и правила – Организиране и участие

  • Гълъбина Тарашоева – Психодрама техники в психиатричната практика – презентация и уъркшоп
  • Гълъбина Тарашоева – Регулация на психотерапията в медицината – панелна дискусия

2007 г. – IX-та регионална среща на Европейския колеж по невропсихофармакология (ECNP) – София

2008 г. – I национален конгрес по психиатрия, организиран от БПА – София

2010 г. – XVIII годишна конференция на БПА, Хисар

14-16.11.14 – Първата Национална Конференция на НДНН, София

2- 4.10.2015 – XXIII Конференция на БПА, Пловдив  – „Психиатрия, психосоматика и медицинска психология“ – д-р Гълъбина Тарашоева – Ефективност на психодрама при лечение на пациенти с тревожни разстройства – предварителни резултати

14.11.15  – Симпозиум на НДНН, София

04- 06.11.2016г – XXIV Конференция на БПА, Златни пясъци – „Психиатрия на 21 век – от теорията към практиката“ Гълъбина Тарашоева, Петра Маринова – Джамбазова, Христо Кожухаров – Повече спонтанност – по-малко тревожност и повече благополучие