ПСИХИАТРИЯ

Участие на д-р Тарашоева в множество срещи на различни организации в сферата на психиатрията:

  • БПА

  • СПО

  • НДННН

  • ECNP

  • Колегиум Частна Психиатрия,

  • Дунавски симпозиум и Клиничка психология