Секция в МАГТ

Участие на д-р Тарашоева в срещите на секцията за проучвания към МАГТ /IAGP

2014 г. – Участие в Първия Международен Конгрес по проучвания и групова психотерапия и процеси при хроничен стрес – Атина, Гърция, – 20 – 23.11.14

“TranSpace: Transitional Spaces for Empowering Disabled and Disadvantaged Children and Young People to Protect Themselves from Community-based Violence”