КП към ФЕПТО

Участие на д-р Тарашоева в работата, живота и срешите на Комитета за проучвания към ФЕПТО

2008 г. сформиране на група – Комитета за проучвания, с координатор Габриела Моита, по време на конференцията на ФЕПТО в  Берзден, Шотландия, след лекцията на Роберт Елиот

 

2008 г. Участие в І Среща на Комитета за проучвания към ФЕПТО в Рьориц, Португалия

Exif_JPEG_PICTURE
Exif_JPEG_PICTURE
Exif_JPEG_PICTURE
Exif_JPEG_PICTURE

 

 

 

2009 г. Участие във  ІІ Среща на Комитета за проучвания към ФЕПТО в Единбург, Шотландия  – Двудневен обучителен семинар, воден от проф. Робърт Елиот – „Базирани на практиката изследвания на ефективността на психотерапията и на тренинга по психотерапия: рамка на изследването и протоколи“

    

 

2009 г. Участие в  ІІІ Среща на Комитета за проучвания към ФЕПТО в Таормина, Италия

  

2010 г. Участие в ІV Среща на Комитета за проучвания към ФЕПТО – Болдерн, Швейцария

  

2010 г. Участие в V Среща на Комитета за проучвания към ФЕПТО и в Международна лятна школа за проучвания в психотерапията и психологичното консултиране (ISSPCR) в Лисабон, Португалия

2010 г. Участие в Среща на Комитета за проучвания по време на конференцията на ФЕПТО в Белград

2011 г. Участие в VІ Среща на Комитета за проучвания към ФЕПТО на остров Ман, Великобритания

 

2011 г. Участие в VІІ Среща на Комитета за проучвания към ФЕПТО в Инсбрук, Австрия

 

2012 г.  Организиране и Участие  в VІІІ Среща на Комитета за проучвания към ФЕПТО в София, България

 

    

  

 

 

 

2012 г. Участие в ІХ Среща на Комитета за проучвания към ФЕПТО в Порто, Португалия

 

    

 

2013 г. Участие в Х Среща на Комитета за проучвания към ФЕПТО в  Падуа, Италия и в конференция „Прекратяване на насилието над жени“ – Емпирични проучвания в Психодрама Групова терапия и Групови процеси, организирана от Университета в Падуа. Финализиране на проект EMPOWER.

2013 г.  Участие в Среща на Комитета за проучвания по време на конференцията на ФЕПТО в Сантандер, Испания

2016 г. Участие в Среща на Комитета за проучвания по време на конференцията на ФЕПТО в Маратон, Гърция

2017 г. Участие в ХVІІІ Среща на Комитета за проучвания към ФЕПТО в Скопие, Македония