ДПП / SPR

Участие на д-р Тарашоева в срещите на Дружеството за Проучвания в Психотерапията (ДПП / SP):

2011 г. – Участие в Муждународен Когрес на Дружеството за проучвания в психотерапията – Bern

   

2012 г. – Участие в Европейска Конференция на Дружеството за проучвания в психотерапията – Porto, Portugal

    

 

2014 г. – Участие в Международен Конгрес на  Дружество за Проучванията в Психотерапията в Копенхаген – 25 – 29.06.14

2015 –Участие в Европейска VІІІІ Конференция на Дружеството за проучвания в психотерапията – Клагенфурт, Австрия  24 – 26.09.15,