ПРОУЧВАНИЯ

Участия на д-р Тарашоева в срещи, посветени на проучванията в психотерапията и в частност в психодрамата:

  • В Комитета за проучвания към ФЕПТО

  • В Дружеството за проучвания в психотерапията / SPR

  • В МАГТ / IAGP